Je to návštěva, kterou si nikdo nepřeje. Každý by se jí rád vyhnul, to ano! Ale pokud u vás exekutor zazvoní, zřejmě k tomu má dobrý důvod. Zkontrolujte si jej podle dokladů a umožněte mu následně přístup do vašeho bytu, jiná cesta bohužel není. Pokud byste takovou věc odmítli, přijde exekutor znovu a tentokrát už s policejním doprovodem, což je další smutná věc, které by se všichni raději vyvarovali. Zachovejte v první řadě klid, exekutor je právní profesionál, jenž pouze, ať už si o tom myslíte cokoliv, jen plní svou zákonnou povinnost. Spolupracujte, snažte se vyjít vstříc, buďte také maximálně věcní.
Spolehlivé výkupy

Identifikace je vždy na prvním místě

Pokud není k dispozici platný průkaz exekutora a chybí také kopie exekučního příkazu, jenž musí být ještě před vstupem k vám domů předložen, jsou zcela namístě pochybnosti. Když jste ani dříve nedostali dopis o exekuci, zřejmě tu opravdu něco nehraje! Bez průkazu nikoho dál rozhodně nepouštějte, a pokud jste neobdrželi exekuční příkaz už dopředu, máte dle zákona právo jej požadovat. Co dělat, když přijde exekutor? Mluvit, argumentovat, jednat, využít tedy naprosto všechny prostředky, které se vám aktuálně nabízí.

Vyjednáváním lze dosáhnout pozitivní dohody

Dělat, že opravdu nejste doma? Ne, tak byste ničeho nedosáhli a zadělali si k tomu na budoucí problémy. Co dělat, když přijde exekutor? Vyjednávat, zkusit se bavit o splátkovém kalendáři, nastínit svou situaci a snažit se, abyste společně dosáhli nějakého – alespoň dílčího – řešení vzniklé situace, která je pro všechny hodně nepříjemná. Možná vám bude umožněno, abyste spláceli dluh po menších částkách, s nimiž nenarušíte zásadně chod domácnosti. Vstřícnost je důležitá, pokud ji projeví také exekutor. Co dalšího byste měli mít na paměti?

  • Existence právních poraden. Pokud si myslíte, že je exekuční příkaz neoprávněný, lze se bránit.
  • Máte určité zákonné povinnosti. Exekutor musí mít přístup k majetku, neměli byste nic zatajit.
  • Nejdůležitější není pro exekutora způsobit vám finanční problémy, spíše jde o nápravu dluhu.

Exekuce jako velmi těžká zkouška

Ptáte se, co dělat, když přijde exekutor? V první řadě je nutné zachovat chladnou hlavu, jakýkoliv projev afektu by byl špatným znamením. Nezapomeňte, že vlastně jednáte s důležitou úřední osobou, která má v ruce soudní pověření k vykonávání své nynější povinnosti. Může jít o velmi náročnou osobní zkušenost. Pokud budete aktivně spolupracovat a podáte přesné informace, projevíte snahu se dohodnout, není důvod, aby exekutor nebyl podobně vstřícný. Vše je ale pochopitelně hlavně o lidech, klid je tady zcela zásadní. Řešit situace tak, že budete křičet nebo házet věcmi, rozhodně nelze.

Zaplatit můžete až do okamžiku dražby

Nemáte peníze na úhradu dluhu? Co dělat, když přijde exekutor? Nabízí se splátkový kalendář nebo jiná forma dohody. Pokud vše necháte dojít až do dražby, může se váš majetek (včetně nemovitého) prodat za výrazně nižší částku, než je jeho aktuální tržní hodnota. Pokud chcete, aby exekuční řízení brzy skončilo, musíte se zapojit do aktivního vyjednávání. Exekuce je posledním možným řešením. Pokud finanční problém došel tak daleko, je nejvyšší čas, aby se vyřešil. Obrátit se můžete také na profesionální poradenství, díky němuž snáze proplujete nástrahami celého exekučního řízení.

Zajímejte se o nezabavitelné minimum

I když jste v exekuci, musíte z něčeho žít. Co dělat, když přijde exekutor? Zjistit si, jaké je takzvané nezabavitelné minimum. Jde o částku, která nesmí být srážena ze mzdy nebo důchodu, její konkrétní výše je odvislá od několika proměnných. Snadno si ji ověříte také na online kalkulačce, kam zadáte některé osobní údaje. Uvedete čistý měsíční příjem, počet dětí a další data, ze kterých se poté spočítá částka, na kterou exekutor nesmí v žádném případě sáhnout. Jde o právně závaznou záležitost, takže se nemusíte obávat, že nebudete mít z čeho žít. Jen bude nutné se na nějakou dobu uskromnit, což je věc, která čeká všechny dlužníky, ať už dříve nebo později.