Výkupy

Bude mě spolupráce s Vámi něco stát?

Kompletní servis v rámci výkupu (komunikace, analýzy, právní servis, úřední náležitosti) i výkup samotný jsou u nás zdarma. Do podpisu smlouvy máte kdykoliv možnost od spolupráce odstoupit, je jen na Vás, zda budete chtít spolupracovat či nikoliv.

Kde nemovitosti vykupujete?

Nemovitosti vykupujeme po celé ČR bez ohledu na jejich právní a faktický stav.

Jak probíhá výkup nemovitosti?

Spolupráce ve výkupu nemovitosti probíhá v několika krocích. Nejdříve nás nezávazně kontaktujte prostřednictvím webového formuláře, e-mailu či tel. čísla. Obratem Vás budeme kontaktovat zpět a probereme Vaši situaci (urgence financování, stav nemovitosti, Vaše závazky). Následně stanovíme odhad ceny nemovitosti. Pokud je nutné řešit financování okamžitě, stanovujeme odhad ceny nemovitosti online prostřednictvím databáze, cenových map a kolegů v regionech. Pokud to situace dovoluje a finance nebudete potřebovat obratem, zašleme k Vám pro komplexní a přesný odhad nestranného odhadce. Následně stanovíme výkupní cenu a navrhneme nejlepší řešení celé situace. Rozhodnete-li se ke spolupráci, v rámci výkupu Vám uvolníme finance bez zbytečného čekání, dále vyřešíme zdarma všechny související právní a úřední náležitosti.

Co znamená okamžitá výplata peněz?

Jsme přímí kupující, nikoliv zprostředkovatelé či spekulanti. V případě rychlé komunikace a vyřízení administrativy (podpis kupní smlouvy) v rámci jednoho dne, jsme schopni tentýž či následující den vyplatit peníze.

Kdy je výkup nemovitostí vhodný?

Finance z výkupu nemovitosti naši klienti nejčastěji používají na zaplacení jiných závazků, aby nedošlo k exekuci na majetek a k prodeji nemovitosti v nedobrovolné veřejné dražbě. Z mnoha hledisek je nejrozumnějším řešením nemovitost prodat za nižší cenu a uhradit dluhy. Nesplácením dluhů brzy ztratíte právo rozhodovat o Vašem majetku a častokrát Vám ve finále nezbyde ani majetek a dluhy budete mít stále. Mnoho našich klientů dále využívá výkupu nemovitosti v případě potřeby financí okamžitě, například při potřebě nákupu jiné nemovitosti. Okamžitý výkup je rychlejší a jednodušší než prodej přes realitní kancelář, kde prodej trvá v průměru 3-6 měsíců. U nás vše trvá 1-2 dny.

Vykupujete i podíly na nemovitostech?

Ano, běžně řešíme i výkupy podílů na nemovitostech. Celé nemovitosti a podíly na nemovitostech vykupujeme i v případě kdy se jedná o zadlužené nemovitosti se zástavním právem, s hypotékou, v insolvenci či s exekucí. Problém nemáme ani s výkupen nemovitostí a podílů s věcnými břemeny.

Mohu v nemovitosti dále bydlet?

Našim klientům kromě běžného výkupu nabízíme možnost v nemovitosti dále bydlet a to za předem dohodnutých podmínek. V takovém případě od Vás nemovitost odkoupíme, zaplatíme vaše závazky a v nemovitosti vás necháme dále bydlet ve formě nájmu. Našim klientům se snažíme vyjít maximálně vstříc, nechceme, aby je prodej nemovitosti ohrozil z hlediska bydlení.

Co v rámci výkupu vyřídíte?

V souvislosti s výkupem nemovitosti vyřizujeme a financujeme veškeré úkony spojené s transakcí. Jedná se o přípravu smluv, jejich podpisy, očištění nemovitosti od právních vad, zajištění zápisu do katastru, výplatu kupní ceny, předání nemovitosti, převod odběru energií, přípravu daňových přiznání atd. Zajistíme a zafinancujeme vše co je třeba.

Jaké nemovitosti vykupujete?

Vykupujeme celé nemovitosti i podíly na nemovitostech. Nejčastěji se jedná o byty, domy, chalupy, pozemky, garáže, půdní prostory a další nemovitosti v osobním a družstevním vlastnictví. Vykupujeme také nemovitosti se zástavami, břemeny, exekucemi a dalšími právními vadami. Nemovitost v rámci spolupráce očistíme od všech závazků.

Jak určujete výkupní cenu nemovitosti?

Výkupní cenu odvozujeme od ceny tržní, kterou stanovujeme na základě vlastní databáze a databází partnerů. Čerpáme také z cenových map a zohledňujeme situaci na trhu. Pokud to situace a především urgence vyplacení peněz dovoluje, cenu stanovíme na základě znaleckého posudku po osobní návštěvě znalce přímo ve vaší nemovitosti. Výkupní cena je zpravidla o 20% nižní než cena tržní.

Jste důvěryhodná společnost?

Jsme ověření specialisté s mnohaletou praxí a stovkami realizovaných transakcí. Všichni naši klienti mají možnost se zcela svobodně rozhodnout, zda mají o výkup zájem či nikoliv. Naše jednání je transparentní, plníme dohodnuté a neslibujeme nemožné. Díky naší spolehlivosti a schopnosti řešit výplatu peněz okamžitě si nás klienti doporučují.

Chci pomoct s prodejem nemovitosti

Dluhy

Vím, že dlužím, ale nesplácím

Toto je nejhorší strategie, kterou můžete zvolit. Nesplácením dluhu se problémům nevyhnete, naopak situaci ještě zhoršujete. Nepřebírání písemností také není řešení, soud má pravomoc odsoudit Vás i bez vaší přítomnosti, exekuci se tedy nevyhnete. Rádi poradíme jak postupovat.

S dlužníkem sdílím domácnost, mám mít obavy?

V tomto případě může dříve či později nastat situace, kdy je na dlužníka uvalena exekuce a do soupisu sestaveným exekutorem budou zahrnuty i vaše věci. K exekuci majetku dlužníka dochází i v případě, kdy se jeho majetek nachází v prostorách sdílených s dalšími osobami a majetek dlužníka není oddělen od majetku třetích sob.

Mohu prodat byt v osobním vlastnictví, na který je uvalena exekuce?

Toto je častý problém našich klientů. Pokud disponujete bytem v osobním vlastnictví, na který je uvalena exekuce, nemůžete jej sami prodat (byť v dobrém úmyslu za účelem uhrazení dluhů). V této situaci jsme tu my, kdy za Vás dluhy uhradíme a nemovitost zbavenou právních vad odkoupíme.

Chci pomoct s prodejem nemovitosti

Exekuce

Co nesmí exekutor zabavit?

Ze zákona nesmí exekutor zabavit věci, které dlužník nebo jeho manžel „nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, anebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům“.

Je na mně zahájena exekuce, ale nikde nic nedlužím

V tomto případě doporučujeme neprodleně kontaktovat exekutora, u kterého zjistíte, kdo je věřitelem. U věřitele se budete informovat na specifikace dluhu. Informace je možno čerpat také na příslušném okresním soudu (dle místa bydliště). Tam Vás sdělí, zda je proti Vám vedeno nějaké řízení a případně jaké.

Chci pomoct s prodejem nemovitosti

Dražby

Dlužím jen několik tisíc, ale přišlo mi oznámení o zahájení exekuční dražby, jak postupovat?

V tomto případě nás obratem kontaktujte a sdělíme Vám vhodný postup. Nejčastější variantou je odvolat se, čímž získáte čas na získání financí pro uhrazení závazků. Pokud víte, že nebudete schopni závazky uhradit, jsme schopni od Vás nemovitost odkoupit, dluh uhradit a vše vyřídit.

V nemovitosti, která půjde do dražby, bydlí rodiče, musí se vystěhovat?

Ideální variantou je, aby rodiče měly v nemovitosti věcné břemeno dožití. Pokud je toto věcné břemeno platné, musí vydražitel břemeno respektovat a rodiče mohou v nemovitosti dále zůstat. Otázkou je, jak se k nim bude nový majitel nemovitosti chovat, ne vždy je zacházení nových majitelů s osobami s právem na dožití ideální. Dražeb se velmi často účetní spekulanti, kteří lidský přístup postrádají.

Co se stane, pokud se odmítnu z vydražené nemovitosti vystěhovat?

Nový majitel má v tomto případě možnost podat návrh na exekuci na vyklizení nemovitosti a vybrat si exekutora, který toto provede. Takové vyklizení nemovitosti probíhá za asistence policie a pro Vás bude znamenat další dluhy. Všechny náklady spojené s vyklizením nemovitosti budete platit Vy.

Musí mi exekutor po vydražení nemovitosti najít náhradní bydlení?

Povinnost najít Vám náhradní bydlení má exekutor pouze v případě, že ve vydražené nemovitosti máte trvalý pobyt. Exekutorovi však zákon neříká, jakou kategorii ubytování musí zvolit. Je tedy potřeba počítat s ubytování spíše nižších kategorií – ubytovny atd.

Pokud částka z dražby nepokryje všechny dluhy, jaký je dále postup?

Bohužel tento případ je velmi častý a zbylá částka po odečtení nákladů spojených s dražbou, odměn exekutora často nepokryje dluh, který byl důvodem celé dražby. V takovém případě to dražbou nemovitosti nekončí a exekuce pokračuje dále. Nastaví se srážky ze mzdy, zabavování dalšího majetku (mobiliární exekuce) atd.

Chci pomoct s prodejem nemovitosti