Pokud jste se dostali do finančních problémů, kdy půjčku splácíte půjčkou, nenechte situaci zajít až do fáze, kdy Váš majetek skončí ve dražbě. Dražba je krajní řešení, které Vás zbaví nemovitosti a to častokrát pro Vás velmi nevýhodně za zlomek hodnoty. Díky výkupu nemovitosti získáte finance obratem, v rozumné výši a nemovitost můžete dále užívat ve formě nájmu.

Chci nezávazně nabídnout nemovitost k výkupu

Proč je řešení dluhů dražbou nejméně výhodné?

I z malého dluhu se postupem času můžete dostat do tíživé situace, ze které není snadné východisko. Je třeba si uvědomit, že na dluzích velmi rychle narůstají smluvní úroky a pokuty. Dluh se navyšuje také díky nákladům v nalézacím řízení a extrémně se navyšuje v exekučním řízení. Exekuce začíná exekučními srážkami ze mzdy a obstavením účtu. Ze získaných financí se umořují dluhy a v případě že jsou finance nedostatečné k úhradě exekuce, následuje dražba movitého a nemovitého majetku dlužníka.

Hlavní nevýhody dražby

Spolehlivé výkupy

Vyvolávácí cena

Je vždy určena znaleckým posudkem, který je vždy nižší než tržní cena nemovitosti. Vyvolávací cena dále tvoří pouze procentuální část znaleckého posudku, nejčastěji 25 – 75%.
Spolehlivé výkupy

Vysoké náklady

Dluh se postupně navyšuje již v nalézacím řízení, v exekučním řízení a dále v odměně exekutora a dražitele. Častokrát navíc výtěžek z dražby nestačí na kompletní umoření dluhů.

Jak rychle zastavit dražbu nemovitosti

Půjčka od rodiny a známých

Ne vždy se člověk dostane do dluhů pouze svoji vinou. Pokud máte možnost, oslovte rodinu či přátele a zjistěte, zda by Vám na vypořádání Vašich dluhů poskytly finanční prostředky. Je to lepší řešení, než se dostat do dražby. Navíc bude s vysokou pravděpodobností možno dojednat rozumné podmínky splácení úvěru.

Půjčka od nebankovní instituce

S ohledem na to, že máte dluhy, na půjčku v bance s jistotou nedosáhnete. Zbývají tedy nebankovní instituce, které Vám však půjčí finance nejčastěji pouze do výše 50% odhadní ceny nemovitosti. Budete však muset prokázat příjmy a úroky budou častokrát výrazně vyšší než v bance.

Výkup nemovitosti s možností nájmu

Pokud potřebujete rychlé řešení finanční situace, nabízí se jako rozumná varianta nemovitost prodat a za utržené peníze uhradit dluhy. Pokud budete na prodeji spolupracovat s Vámi, v nemovitosti Vás rádi necháme dále bydlet ve formě nájmu.

Insolvence

Insolvenční řízení dává smysl pouze v případě, kdy je hodnota dluhu vyšší než hodnota nemovitosti. Nemovitost je v rámci insolvence vždy prodána a po jejím prodeji Vám další neuhrazení pohledávky zanikají. Pokud jsou dluhy nižší než hodnota nemovitosti, insolvence se nevyplatí a vhodnou volbou je výkup.

Ukázková kalkulace

Kalkulačka
Uvažujme situaci, kdy budete v prodlení úhrady dluhu po dobu jednoho roku. Bereme-li v úvahu zákonné úroky a smluvní pokutu 0,3% z dlužné částky denně, zvýší se dluh během roku o více než dvojnásobek dlužné částky. Z ceny, za kterou se nemovitost prodá (výtěžku dražby) jsou nejdříve odečteny náklady dražby (15% vydražené částky) a odměna exekutora (do výše 3mil. Kč dluhu se jedná 15% z vymáhané částky). Po odečtu nákladů spojených s nalézacím a exekučním řízení, nákladů spojených s provedením dražby jsou zbylé náklady určeny na pokrytí vašich pohledávek. Částka, která Vám zůstane na finální zaplacení dluhů, často odpovídá pouhým 25% z ceny, za kterou se nemovitost prodá. Ve většině případů tato částka nestačí na zaplacení dluhů a v exekuci je nutno dále pokračovat (srážky ze mzdy, zabavení zbylého majetku). Z výše uvedeného vyplívá, že prodej nemovitosti formou výkupu je v případě nutnosti okamžitého uhrazení dluhu výhodnější a rychlejší variantou než dražba.

Chci nezávazně nabídnout nemovitost k výkupu

Jak funguje dražba

Dražba začíná nejnižším podáním, které představuje minimální částku, za kterou je možno nemovitost vydražit. V případě dražby nemovitosti je hodnota nejnižšího podání ve výši 2/3 hodnoty znaleckého posudku, který je reálně nižší než tržní hodnota nemovitosti. Není-li při prvním dražebním jednání nemovitost vydražena, je při opětovné dražbě nejnižší podání sníženo na polovinu výsledné ceny (novela e.ř. snižuje tuto hranici až na 25 %).

Rozdělení výtěžků z dražby

Po úspěšném ukončení dražby exekutor zařadí pohledávky do zákonem daných skupin, které určují pořadí, v jakém budou pohledávky uspokojovány. Na prvním místě v rámci skupinového rozdělení výtěžku z dražby jsou pohledávky exekutora. Dále jsou finance rozděleny na pohledávky spojené se správu pozemku/domu vůči vlastníkovi jednotky, pohledávky z hypotečních úvěrů, pohledávky oprávněných a pohledávky zajištěné zástavním právem, pohledávky nedoplatků výživného, pohledávky daní a poplatků, pohledávky neuhrazeného sociálního a zdravotního pojištění, pohledávky náhrady újmy na zdraví způsobené trestným činem, ostatní pohledávky (§ 337c odst. 1 o. s. ř.).

Časté dotazy spojené s dražbami

Dlužím jen několik tisíc, ale přišlo mi oznámení o zahájení exekuční dražby, jak postupovat?

V tomto případě nás obratem kontaktujte a sdělíme Vám vhodný postup. Nejčastější variantou je odvolat se, čímž získáte čas na získání financí pro uhrazení závazků. Pokud víte, že nebudete schopni závazky uhradit, jsme schopni od Vás nemovitost odkoupit, dluh uhradit a vše vyřídit.

V nemovitosti, která půjde do dražby, bydlí rodiče, musí se vystěhovat?

Ideální variantou je, aby rodiče měly v nemovitosti věcné břemeno dožití. Pokud je toto věcné břemeno platné, musí vydražitel břemeno respektovat a rodiče mohou v nemovitosti dále zůstat. Otázkou je, jak se k nim bude nový majitel nemovitosti chovat, ne vždy je zacházení nových majitelů s osobami s právem na dožití ideální. Dražeb se velmi často účetní spekulanti, kteří lidský přístup postrádají.

Co se stane, pokud se odmítnu z vydražené nemovitosti vystěhovat?

Nový majitel má v tomto případě možnost podat návrh na exekuci na vyklizení nemovitosti a vybrat si exekutora, který toto provede. Takové vyklizení nemovitosti probíhá za asistence policie a pro Vás bude znamenat další dluhy. Všechny náklady spojené s vyklizením nemovitosti budete platit Vy.

Musí mi exekutor po vydražení nemovitosti najít náhradní bydlení?

Povinnost najít Vám náhradní bydlení má exekutor pouze v případě, že ve vydražené nemovitosti máte trvalý pobyt. Exekutorovi však zákon neříká, jakou kategorii ubytování musí zvolit. Je tedy potřeba počítat s ubytování spíše nižších kategorií – ubytovny atd.

Pokud částka z dražby nepokryje všechny dluhy, jaký je dále postup?

Bohužel tento případ je velmi častý a zbylá částka po odečtení nákladů spojených s dražbou, odměn exekutora často nepokryje dluh, který byl důvodem celé dražby. V takovém případě to dražbou nemovitosti nekončí a exekuce pokračuje dále. Nastaví se srážky ze mzdy, zabavování dalšího majetku (mobiliární exekuce) atd.