Specializujeme se na výkup bytů v osobním i družstevním vlastnictví s výplatou financí do 48 hodin. Vyřešíme výkup bytů před dražbou či v insolvenci. Vyplatíme dluhy, exekuce, hypotéky, zástavy i podíly. Poradíme si také s věcnými břemeny. Výkup bytů realizujeme po celé ČR a pracujeme s kvalitními cenovými mapami. Odhad ceny nemovitosti nabízíme vždy zdarma a rychle.

Chci nezávazně nabídnout nemovitost k výkupu

Výkup bytů v celé ČR

Spolehlivé výkupy

Vykupujeme byty s právními i faktickými vadami

- Před rekonstrukcí i po rekonstrukci - Vybydlené či určené k demolici - Bez ohledu na stáří a lokalitu - Bez nutnosti přípravy na prodej
Spolehlivé výkupy

Faktory ovlivňující stanovení ceny bytu

- Atraktivita lokality - Dispozice bytu - Stav nemovitosti - Existence vad

Jsme tu pro Vás

Co nejvíce ovlivňuje dobu prodeje

Při běžném prodeji nemovitosti dobu prodeje nejvíce protahuje samotná realitní inzerce a čekání na kupujícího. Pro představu, prodej bytu standardním způsobem trvá v průměru tři měsíce. Významný průtah je dále na katastru, kde jsou Vám jako prodávajícímu finance vyplaceny až po přepisu nemovitosti na nového majitele. Tento přepis na katastru běžně trvá až 30 dní (minimální lhůta je 21 dní). U nás máte finance do 48 hodin, pokud doložíte všechny námi požadované podklady. Přepis na katastru Vás tak nijak nelimituje, vše vyřešíme za Vás.

Nepodceňujte exekuce a dražby

Pokud Vám hrozí exekuce a zabavení Vašeho bytu, je nejvyšší čas začít tuto situaci řešit. Jsme schopni si poradit také s již zahájenou exekucí na bytě či nedobrovolnou dražbou vyvolanou exekucí na bytě. Vyplácíme finance také za zadlužení družstevní byty, kde družstvo hrozí majiteli vystěhováním bez finanční náhrady. Běžně řešíme také vyplacení financí za byty bez právních vad, kde majitelé pouze potřebují byt rychle prodat například z důvodu nákupu jiného bytu či potřeb financí k jinému účelu.

Pracujeme rychle a efektivně

Pokud Vás již nebaví sliby realitních kanceláří a protahování prodeje Vašeho bytu, jsme tu my. Nevyžadujeme podpis zprostředkovatelských smluv ani provizi z prodeje bytu. Byt od Vás vykoupíme napřímo a to bez zbytečných průtahů. Zdarma zajišťujeme kompletní právní servis a veškerou administrativu při prodeji bytu a očištění bytu od případných dluhů či jiných vad. Odhad tržní ceny provádí naši specialisté a to v krátkém termínu, aby Vám byly finance vyplaceny včas.

Spolehlivost a seriózní přístup

Zakládáme si na spolehlivosti a seriózním přístupu. Nejsme spekulanti ale přímí kupující, proto jsme schopni vše řešit maximálně efektivně a rychle. Službu výkupu bytů již dávno nevyužívají pouze dlužníci, často se setkáváme také například s podnikateli, kteří potřebují rychlý prodej bytu, aby mohli finance dále investovat a vyhnuli se tak bankám.

Výkup nemovitostí za hotové

Termín „výkup nemovitostí za hotové“ je rozšířený mezi veřejností i realitními kancelářemi, ale nekoresponduje s realitou. Žádná z renomovaných realitních kanceláří či seriózních společností realizující výkupy Vám při výkupu nemovitostí nepředá statisíce či miliony Kč v hotovosti. Výplata vždy probíhá na bankovní účet klienta. U Nás finance vyplatíme do 48 hodin, pokud do té doby stihnete dodat podklady k převodu nemovitosti, podepíšeme kupní smlouvu a vložíme návrh na vklad do katastru nemovitostí

Výkup podílů na nemovitostech

Výkup spoluvlastnických podílů je poměrně složitý a je nutno počítat s tím, že cena za vykoupený podíl bude nižší než při běžných výkupech. Vstupujeme tu do rizika problémové komunikace s dalšími majiteli nemovitosti a s tím spojenými průtahy ve vyřešení celé situace. Díky mnohaleté praxi jsme však i v těchto případech velice úspěšní a častokrát jsme schopni v krátké lhůtě řešit problémy, které jste se snažili vyřešit roky. Bez ohledu na to zda se jedná o prodej celého bytu nebo dohoda s dalšími majiteli na odkupu Vašeho podílu na nemovitosti.

Základem je kvalitní odhad ceny nemovitosti

Z odhadní ceny nemovitosti se vypočítává výkupní cena a pro Vás je tedy velice důležité, aby byla odhadní cena stanovena správně. Častým problém je podhodnocování odhadů, díky kterým se mnoho méně seriózních společností snaží vykoupit nemovitosti levněji. U nás máte vždy jistotu nezávislého odhadu na základě osobní prohlídky. V rámci odhadu zohledňuje stav nemovitosti, pracujeme s cenovými mapami a databázemi realitních kanceláří.

Chci nezávazně nabídnout nemovitost k výkupu

Vyhněte se zprostředkovatelům

Jste-li v situaci, kdy se rozhodujete, s jakou společností v rámci rychlého výkupu bytu budete spolupracovat, zohledněte více faktorů. Čím více na prodej bytu spěcháte a čím složitější Váš případ je, tím vyšším rizikům se vystavujete. V první řadě se vyhněte zprostředkovatelům, kteří Vás za provizi předají jiné společnosti. Vždy hledejte přímý výkup nemovitosti a volte společnosti, které disponují kvalitním právním týmem nebo spolupracující s renomovanou právní kanceláří. Vhodné je také osobní setkání se zástupcem společnosti, z toho lze rovněž mnohé usoudit.

Časté dotazy spojené s dražbami

Co v rámci výkupu vyřídíte?

V souvislosti s výkupem nemovitosti vyřizujeme a financujeme veškeré úkony spojené s transakcí. Jedná se o přípravu smluv, jejich podpisy, očištění nemovitosti od právních vad, zajištění zápisu do katastru, výplatu kupní ceny, předání nemovitosti, převod odběru energií, přípravu daňových přiznání atd. Zajistíme a zafinancujeme vše co je třeba.

Jak určujete výkupní cenu nemovitosti?

Výkupní cenu odvozujeme od ceny tržní, kterou stanovujeme na základě vlastní databáze a databází partnerů. Čerpáme také z cenových map a zohledňujeme situaci na trhu. Pokud to situace a především urgence vyplacení peněz dovoluje, cenu stanovíme na základě znaleckého posudku po osobní návštěvě znalce přímo ve vaší nemovitosti. Výkupní cena je zpravidla o 20% nižní než cena tržní.

Je na mně zahájena exekuce, ale nikde nic nedlužím

V tomto případě doporučujeme neprodleně kontaktovat exekutora, u kterého zjistíte, kdo je věřitelem. U věřitele se budete informovat na specifikace dluhu. Informace je možno čerpat také na příslušném okresním soudu (dle místa bydliště). Tam Vás sdělí, zda je proti Vám vedeno nějaké řízení a případně jaké.

Mohu prodat byt v osobním vlastnictví, na který je uvalena exekuce?

Toto je častý problém našich klientů. Pokud disponujete bytem v osobním vlastnictví, na který je uvalena exekuce, nemůžete jej sami prodat (byť v dobrém úmyslu za účelem uhrazení dluhů). V této situaci jsme tu my, kdy za Vás dluhy uhradíme a nemovitost zbavenou právních vad odkoupíme.

Co nesmí exekutor zabavit?

Ze zákona nesmí exekutor zabavit věci, které dlužník nebo jeho manžel „nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, anebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům“.