Jsme schopni od Vás odkoupit podíl na bytu, domu či pozemku bez ohledu na technický stav nemovitosti a velikost podílu. Vykupujeme poloviční podíly, menšinové podíly i podíly většinové. Pokud potřebujete rychle peníze či nejste schopni se dohodnout s dalšími spoluvlastníky, díky výkupu podílu všechny tyto starosti přechází na nás. Diskrétně a spolehlivě vyřešíme podíly vzniklé dědictvím, darováním i nákupem podílu. Pracujeme velice rychle s možností hotovostní zálohy při podpisu kupní smlouvy. Vše vyřídíme za vás a vše zaplatíme. Vyřešíme komunikaci s úřady, věřiteli, bankami i exekutory.

Hotovostní záloha ihned

Výkup podílů po celé ČR

Vykupujeme podíly na všech nemovitostech po celé ČR.
Komplexní servis

Hotovostní záloha až 2 000 000 Kč

Pokud potřebujete okamžité finance, jsme tu pro vás.
Nakupujeme napřímo

Vyřešíme dluhy, exekuce i zástavy

Naše právní oddělení si poradí i se složitými případy.
Zpětný leasing

Nakupujeme napřímo

Nejsme zprostředkovatelé ale přímí kupující s hotovostí.
Chci nabídnout podíl na nemovitosti

Výkup podílu

Spolehlivé výkupy

Řešíme i složité případy

- Exekuční příkazy - Dluhy - Zástavní práva - Hypotéky - Věcná břemena - Dražby - Spoluvlastníci nežijící v ČR - Dlouhotrvající spory
Spolehlivé výkupy

Jsme tu pro Vás

Zbavte se problémů

Podílové spoluvlastnictví je častokrát problémové. Různé názory spoluvlastníků se promítají do správy nemovitosti a ovlivňují také prodej nemovitosti. Díky novele občanského zákoníku se podmínky prodeje spoluvlastnických podílů výrazně zjednodušily a ve většině případů máte možnost svůj podíl prodat zcela nezávisle na dalších spoluvlastnících. V případě spolupráci s námi pro vás zdarma vypracujeme návrh nejlepšího řešení a po jeho schválení se lze pustit do spolupráce. Podrobně vysvětlíme, jak výkup spoluvlastnického podílu probíhá, a tímto procesem vás provedeme. Výhodou spolupráce s námi je špičkový právní servis, rychlé proplacení financí a především spolehlivost.

Rychlý výkup a finance na účtu

To na čem se dohodneme, platí. Při podpisu kupní smlouvy se nesnažíme výkupní cenu stlačit. Celou transakci vyřešíme rychle a pro vás zcela komfortně. Obdržíte hotovostní zálohu i finance na účet, ty můžete využít naprosto dle vlastního uvážení a nejste již nijak limitováni názory spoluvlastníků. Vykupujeme nemovitosti před rekonstrukcí i po rekonstrukci. Poradíme si i s velmi malými podíly, pokud například vlastníte na nemovitosti podíl ve výši 1/10 i tento podíl jsme schopni rychle vykoupit.

Jak probíhá rozhodování při spoluvlastnictví

Při rozhodování o nakládání s nemovitostí s hlasy spoluvlastníků počítají dle velikosti podílu, který jednotlivým spoluvlastníkům náleží. Díky tomuto systému je možno se v rámci spoluvlastnictví dohodnut na právech a povinnostech při využívání nemovitosti či na výši příspěvků na správu nemovitosti a její opravy.

Čím více spolumajitelů, tím více problémů

Se zvyšujícím se počtem spolumajitelů nemovitostí se zvyšuje i riziko hádek, neshod a problémů. Někdo bude chtít nemovitost využívat k bydlení, jiný nemovitost bude chtít pronajmout nebo prodat. Pokud se nemovitost má rekonstruovat, častokrát mezi spoluvlastníky vzniká jádro sporu ohledně výše nákladu na rekonstrukci. Jeden sumu akceptuje, druhý s ní má problém.

Vlastníte podíl na nemovitosti? Měli byste vědět..

Dle nového občanského zákoníku mají všichni spoluvlastníci nemovitosti stejná práva a to k celé nemovitosti. Není tedy možné, aby jeden spoluvlastník jinému spoluvlastníkovi něco přikazoval či zakazoval.

Varianty prodeje spoluvlastnického podílu

Hotovostní záloha ihned

Prodej podílu naší společnosti

Podíl od vás vykoupíme rychle a za nejvyšší možnou cenu. Jako spoluvlastník podílu můžete podíl prodat a to bez nutnosti informovat další spoluvlastníky a mít jejich souhlas. Případných starostí se tak lze zbavit poměrně rychle.
Komplexní servis

Dohoda se spoluvlastníky na prodeji celku

Tato forma prodeje je nejjednodušším řešením. Po prodeji nemovitosti se utržená částka rozdělí mezi spoluvlastníky poměrově dle velikosti jeho podílu. Nutné však je aby se na prodeji a především na finální ceně dohodli všichni spoluvlastníky.
Nakupujeme napřímo

Prodej podílu dalšímu spoluvlastníkovi

Pokud má někdo z dalších spoluvlastníků o váš podíl na předmětné nemovitosti zájem a akceptuje vámi požadovanou cenu, je to rovněž řešení. Bohužel i v tomto případě spoluvlastnici častokrát nemají o podíl dalšího spoluvlastníka zájem či neakceptují jím požadovanou cenu.
Zpětný leasing

Vypořádání se soudní cestou

Pokud není možno využít žádnou z předchozích variant, je možno obrátit se na soud. Soud má k dispozici několik rozhodnutí, které lze aplikovat. V první řadě se nabízí možnost rozdělení nemovitosti, pokud je to technicky možné. Není-li rozdělení věci možné, přikáže ji soud jednomu nebo více spoluvlastníkům, a to za přiměřenou náhradu.
Chci nezávazně nabídnout nemovitost k výkupu

Vyhněte se zprostředkovatelům

Jste-li v situaci, kdy se rozhodujete, s jakou společností v rámci rychlého výkupu bytu budete spolupracovat, zohledněte více faktorů. Čím více na prodej bytu spěcháte a čím složitější Váš případ je, tím vyšším rizikům se vystavujete. V první řadě se vyhněte zprostředkovatelům, kteří Vás za provizi předají jiné společnosti. Vždy hledejte přímý výkup nemovitosti a volte společnosti, které disponují kvalitním právním týmem nebo spolupracující s renomovanou právní kanceláří. Vhodné je také osobní setkání se zástupcem společnosti, z toho lze rovněž mnohé usoudit.

Časté dotazy spojené s dražbami

Co v rámci výkupu vyřídíte?

V souvislosti s výkupem nemovitosti vyřizujeme a financujeme veškeré úkony spojené s transakcí. Jedná se o přípravu smluv, jejich podpisy, očištění nemovitosti od právních vad, zajištění zápisu do katastru, výplatu kupní ceny, předání nemovitosti, převod odběru energií, přípravu daňových přiznání atd. Zajistíme a zafinancujeme vše co je třeba.

Jak určujete výkupní cenu nemovitosti?

Výkupní cenu odvozujeme od ceny tržní, kterou stanovujeme na základě vlastní databáze a databází partnerů. Čerpáme také z cenových map a zohledňujeme situaci na trhu. Pokud to situace a především urgence vyplacení peněz dovoluje, cenu stanovíme na základě znaleckého posudku po osobní návštěvě znalce přímo ve vaší nemovitosti. Výkupní cena je zpravidla o 20% nižní než cena tržní.

Je na mně zahájena exekuce, ale nikde nic nedlužím

V tomto případě doporučujeme neprodleně kontaktovat exekutora, u kterého zjistíte, kdo je věřitelem. U věřitele se budete informovat na specifikace dluhu. Informace je možno čerpat také na příslušném okresním soudu (dle místa bydliště). Tam Vás sdělí, zda je proti Vám vedeno nějaké řízení a případně jaké.

Mohu prodat byt v osobním vlastnictví, na který je uvalena exekuce?

Toto je častý problém našich klientů. Pokud disponujete bytem v osobním vlastnictví, na který je uvalena exekuce, nemůžete jej sami prodat (byť v dobrém úmyslu za účelem uhrazení dluhů). V této situaci jsme tu my, kdy za Vás dluhy uhradíme a nemovitost zbavenou právních vad odkoupíme.

Co nesmí exekutor zabavit?

Ze zákona nesmí exekutor zabavit věci, které dlužník nebo jeho manžel „nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, anebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům“.