Komerční nemovitosti vykupujeme po celé ČR a jsme schopni si poradit se všemi právními i faktickými vadami. V rámci komerčních nemovitostí vykupujeme obchodní prostory, kanceláře, haly, haly, sklady, garáže, parkovací místa, hotely či penziony. Stejně jako u bytů, domů a pozemků nabízíme rychlé vyplacení hotovostní zálohy a bezpečný převod nemovitosti. Kromě celků vykupujeme i podíly na komerčních nemovitostech.

Chci nezávazně nabídnout nemovitost k výkupu

Výkup bytů v celé ČR

Spolehlivé výkupy

Vykupujeme byty s právními i faktickými vadami

- Před rekonstrukcí i po rekonstrukci - Vybydlené či určené k demolici - Bez ohledu na stáří a lokalitu - Bez nutnosti přípravy na prodej
Spolehlivé výkupy

Faktory ovlivňující stanovení ceny bytu

- Atraktivita lokality - Dispozice bytu - Stav nemovitosti - Existence vad

Jsme tu pro Vás

U nás máte vše zdarma

Všechny námi poskytované služby jsou pro vás zcela zdarma. Od vytvoření tržního odhadu nemovitosti, přes právní lustraci a vyřešení právních vad až po přípravu smluvní dokumentace, jednání s úřady, věřiteli, bankami a spoluvlastníky. Pokud se blíží dražba, víme jak s danou situací pracovat, vyplatíme co je potřeba a komerční nemovitost či nebytový prostor vykoupíme za maximální možnou sumu.

Spolehlivý výkup za každé situace

Pokud vám v podnikání dochází finance a komerční prostory by se přes běžnou realitní kancelář prodávaly dlouho, nabízíme vám jejich spolehlivý výkup za maximální cenu. V posledních letech došlo k významným výkyvům v podnikatelském prostředí a mnoho komerčních prostor změnilo majitele, nájemce či se dlouhodobě bez úspěchu nabízí k pronájmu. S výkupem komerčních nemovitostí máme mnohaleté zkušenosti a jako jedni z mála v ČR vykupujeme všechny druhy komerčních nemovitostí.

Pracujeme rychle a efektivně

Pokud Vás již nebaví sliby realitních kanceláří a protahování prodeje Vašeho bytu, jsme tu my. Nevyžadujeme podpis zprostředkovatelských smluv ani provizi z prodeje bytu. Byt od Vás vykoupíme napřímo a to bez zbytečných průtahů. Zdarma zajišťujeme kompletní právní servis a veškerou administrativu při prodeji bytu a očištění bytu od případných dluhů či jiných vad. Odhad tržní ceny provádí naši specialisté a to v krátkém termínu, aby Vám byly finance vyplaceny včas.

Transparentní podmínky a rychlý výkup

Díky rychlému vyplacení a hotovostní záloze získáte finance pro další rozvoj podnikání, vyplacení věřitelů či soukromé účely. O další nakládání komerční nemovitostí se již postaráme my. Spolupráce s námi je zcela transparentní, výkupní cenu i náhledy smluv dodáváme v dostatečném předstihu. V předstihu zasíláme k náhledu a odsouhlasení také kupní smlouvy. U nás si můžete vše v klidu a bez nátlaku promyslet, finální rozhodnutí je zcela na vás.

Už nemusíte řešit ztrátu hodnoty nemovitosti

V mnoha druhů komerčních nemovitostí dochází v průběhu času ke ztrátě jejich hodnoty. Jedná se například o průmyslové či výrobní objekty, které již nemohou sloužit svému původnímu účelu, jejich rekonstrukce je nákladná nebo jsou opuštěné a zcela chátrají. Vlastnictví takové nemovitosti je poté problém, protože vlastník ji musí na svoje náklady udržovat. Takové nemovitosti jsou určené pro velice úzkou skupinu cílových zákazníků a jejich prodej častokrát trvá velmi dlouho. Pokud si chcete ušetřit čas a náklady, nabídněte nám nemovitost k odkupu, dohodneme se na ceně a komerční nemovitost od vás odkoupíme.

Chci nezávazně nabídnout nemovitost k výkupu

Vyhněte se zprostředkovatelům

Jste-li v situaci, kdy se rozhodujete, s jakou společností v rámci rychlého výkupu bytu budete spolupracovat, zohledněte více faktorů. Čím více na prodej bytu spěcháte a čím složitější Váš případ je, tím vyšším rizikům se vystavujete. V první řadě se vyhněte zprostředkovatelům, kteří Vás za provizi předají jiné společnosti. Vždy hledejte přímý výkup nemovitosti a volte společnosti, které disponují kvalitním právním týmem nebo spolupracující s renomovanou právní kanceláří. Vhodné je také osobní setkání se zástupcem společnosti, z toho lze rovněž mnohé usoudit.

Časté dotazy spojené s dražbami

Co v rámci výkupu vyřídíte?

V souvislosti s výkupem nemovitosti vyřizujeme a financujeme veškeré úkony spojené s transakcí. Jedná se o přípravu smluv, jejich podpisy, očištění nemovitosti od právních vad, zajištění zápisu do katastru, výplatu kupní ceny, předání nemovitosti, převod odběru energií, přípravu daňových přiznání atd. Zajistíme a zafinancujeme vše co je třeba.

Jak určujete výkupní cenu nemovitosti?

Výkupní cenu odvozujeme od ceny tržní, kterou stanovujeme na základě vlastní databáze a databází partnerů. Čerpáme také z cenových map a zohledňujeme situaci na trhu. Pokud to situace a především urgence vyplacení peněz dovoluje, cenu stanovíme na základě znaleckého posudku po osobní návštěvě znalce přímo ve vaší nemovitosti. Výkupní cena je zpravidla o 20% nižní než cena tržní.

Je na mně zahájena exekuce, ale nikde nic nedlužím

V tomto případě doporučujeme neprodleně kontaktovat exekutora, u kterého zjistíte, kdo je věřitelem. U věřitele se budete informovat na specifikace dluhu. Informace je možno čerpat také na příslušném okresním soudu (dle místa bydliště). Tam Vás sdělí, zda je proti Vám vedeno nějaké řízení a případně jaké.

Mohu prodat byt v osobním vlastnictví, na který je uvalena exekuce?

Toto je častý problém našich klientů. Pokud disponujete bytem v osobním vlastnictví, na který je uvalena exekuce, nemůžete jej sami prodat (byť v dobrém úmyslu za účelem uhrazení dluhů). V této situaci jsme tu my, kdy za Vás dluhy uhradíme a nemovitost zbavenou právních vad odkoupíme.

Co nesmí exekutor zabavit?

Ze zákona nesmí exekutor zabavit věci, které dlužník nebo jeho manžel „nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, anebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům“.