Znáte někoho, kdo prochází exekučním řízením? Nebo naopak hrozí něco podobného vám? Chcete se dozvědět víc, abyste v budoucnu měli lepší přehled o ekonomických otázkách? Finanční gramotnost je velmi důležitá, prevence proti exekuci by měla být až na prvním místě. Pokud dluhy došly až do stadia, kdy neexistuje jiné řešení, je situace dlužníka velmi obtížná. A to nejhorší, co v podobnou chvíli může udělat, je absence snahy o kontakt a řešení. Bez jednání se nedá nikam dostat, naopak, dluh se prakticky každým dnem navyšuje, ať už k exekuci vedlo cokoliv.
Spolehlivé výkupy

Exekuce znamená právní proces

Co si pod tímto pojmem představit? Pokud se ptáte, co je exekuce, měli byste vědět, že jde o právní proces, který si klade za cíl vymožení nějakého dluhu. Jde o závazek, který je dlouhodobě neplněný a nedá se podle známých okolností usuzovat na to, že dlužník přizná svou odpovědnost a domluví si například splátkový kalendář. Exekuční řízení se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., tedy tzv. exekutorským řádem. Nařizuje je soud, a to s ohledem na návrh věřitele dlužníka. Ten musí předložit platební rozkaz nebo například zápis od notáře, jednoduše něco, co lze nazvat závazným dokumentem z pohledu českého práva.

Exekuci vykonávají soudně pověření exekutoři

Rozhodnutí okresního soudu, který pověří soudního exekutora, je obvyklým spouštěčem pro tento komplikovaný právní proces. Co je exekuce? Jde o cestu, která povede k vymožení dlužné částky plus odměny exekutora. A v čase samozřejmě může dlužná částka narůstat o penále a další náklady. I proto se někteří lidé setkávají s tím, že exekuce původně malé sumy je dnes v úplně jiné rovině a stále se zvyšuje. Exekutorem nemůže být každý, v ČR jich působí přes 150 a každý z nich je do svého úřadu jmenován, musí proběhnout také příslušné výběrové řízení. Musí jít o právního profesionála s praxí, který je bezúhonný a zkušený. Cílem jeho práce je, aby byla vymožena pohledávka, ale současně šlo o cestu, s níž nebude mít dlužník existenční starosti. Exekutorský zákon mluví též o dohodě o splátkách.

Dlužník může navrhnout splátkový kalendář

Co je exekuce? Jde o proces, kdy věřitel nevidí jinou cestu a podá příslušný návrh dle zákona proti dlužníkovi. Pokud dlužník není schopný splatit svůj závazek naráz, může se domluvit na splátkovém kalendáři. Exekutoři takový krok ocení, jde totiž o vstřícnost vůči věřiteli a v neposlední řadě také uznání existence samotného dluhu. Není nic horšího než se schovávat, měnit adresy, nemít bankovní účet a způsobovat si do budoucna další těžkosti, díky nimž nebude možné vést plnohodnotný život. Pojďme si ještě zmínit, jaké jsou způsoby provedení exekuce, protože se mohou lišit i podle povahy dluhu, kvůli němuž celá věc vznikla.

  • Může být proveden tzv. Soupis movitého majetku, který probíhá na trvalé adrese dlužníka.
  • Obstavení bankovního účtu, i to je cesta, s níž se už brzy dočká věřitel umoření dluhu.
  • Zcela typické je, že exekutor nechává srážet dlužnou částku z platu nebo mzdy dlužníka. 

Exekuce může přinést prodej domu

Nemovité věci, jako je byt nebo dům dlužníka, se může stát předmětem prodeje. Co je exekuce? Jde někdy také o proces, kdy dlužník, jenž nemůže zaplatit dluh, nucen získat peníze prodejem movitých či nemovitých věcí. Způsob provedení exekuce je různý, rozhoduje hlavně výše částky, kterou je nutné postupně splácet. Kvůli deseti tisícům korunám samozřejmě neproběhne prodej auta nebo bytu, u částky v řádu milionů už je to víc než pravděpodobné. Rychlé jednání a snaha se domluvit je něčím, co exekutoři vždy ocení. Vyplatí se, když dlužník v exekuci vyhledá odbornou pomoc, ať už jde o právní nebo finanční poradenství, případně i jiné formy podpory.

Nejčastěji jsou ve hře finance

Co je exekuce? Proces, který nastává ve většině případů kvůli dlouhodobě nespláceným finančním dluhům. Pokud má věřitel o tomto dluhu dokumentaci (tzv. titul k exekuci), podá návrh na nařízení exekuce u soudu a pak už zbývá jen, aby příslušný soud (obvykle okresní) celou věc schválil a předal ji potom exekutorovi k vyřešení. Zůstává pravdou, že exekuční řízení je poměrně dlouhé a náročné pro obě strany. Je proto lepší, když se věřitel a dlužník dohodnou jiným způsobem. Je to hlavně v zájmu dlužníka, protože odměna pro exekutora nemusí být nijak nízká. Jde o bohužel další výdaj, se kterým se musí počítat, když dlužník utíká před zodpovědností. Exekuční řízení cílí i na nevyplacené alimenty, kdy může exekutor pozastavit platnost řidičského průkazu dlužníka a donutit jej tak k jednání. 

Jaké jsou další varianty?

Exekuce může přijít ke slovu i tehdy, když není provedeno rozhodnutí o vydání věci, tedy není splněna povinnost, kdy má jedna osoba předat věc druhé. Exekutor poté může tento předmět zabavit a předat jej tomu, komu podle práva náleží. Exekuce se může vztahovat i na smlouvu o vyklizení nemovitosti, například po odchodu z nájmu. Exekutor pak odstraní věci nájemce z předmětného bytu nebo domu.

Exekuce není jednoduchá věc

Sečteno a podtrženo, jde o poměrně složitou záležitost, která nemá jednoduché nebo spolehlivé řešení. Někdy se exekuční řízení táhne i celé roky, aniž by byl učiněn jakýkoliv dílčí pokrok. Věřitelé a dlužníci musí společně jednat, soudní exekutor je jejich prostředníkem a měl by jim poskytnout maximální součinnost. Vymožení dlužné částky je v jeho zájmu. Jde totiž v každém případě o jeho práci.