Správce daně může také připravit podnět k exekučnímu řízení. Nejde jen o dluhy, které vznikají kvůli složenkám, telefonním paušálům nebo neuhrazeným splátkám spotřebitelských úvěrů. V ČR je totiž možné provést exekuci i na základě nedoplatku na daních. Kdo ji provádí a jak se při ní běžně postupuje? Na základě splnění, jakých podmínek může být spuštěna? Exekuci nemusí vždy a všude vymáhat soudní exekutor. Vzniknout může i na základě rozhodnutí úřadů, jejichž výzvu k zaplacení dlužník ignoruje. Prohlédněme si tuto problematiku blíže a nezapomeňme, že každý úřední dopis může mít svůj význam. Přečíst si ho hned po doručení do schránky, to je jednoduše základ!
Spolehlivé výkupy

Rozhodnutí záleží na správci daně

Daňový exekuční příkaz, který vydá správce daně. Přesně to je začátkem pro každý podobný postup, neboť daňová exekuce má svá pevná pravidla. Co musí být splněno, aby bylo možné začít vymáhat tzv. daňový nedoplatek? Finanční úřad, tedy správce daně, se určitě nerozhoduje na základě názoru úředníka, musí splnit všechny zákonné podmínky. Existuje zákonná lhůta, případně náhradní lhůta, kdy je daňový nedoplatek splatný. Pokud jej dlužník dlouhodobě ignoruje, teprve poté je možné přejít k exekučnímu řízení. Správce daně může subjekt vyrozumět poštou, ale nejde o jeho přímou zákonnou povinnost. Pozor, rozhodnutím úřadu je například, v řeči úřední, také platební výměr/příkaz. Poslaná složenka tedy není nějakým obyčejným dopisem.

S úřady je nutné vždy komunikovat

Je nutné obrnit se trpělivostí a mít dostatek času na řešení problému, daňová exekuce nemusí být vůbec jednoduchá. Nicméně, platí, že daňový exekutor nemusí provést vůbec žádný úkon. Mimochodem, je to jednoduše úředník, jenž vykonává exekuci, nejde o totéž, jako v případě soudního exekutora. V případě, že dlužník dobrovolně vymáhanou částku uhradí ještě před startem exekuce, všechny nároky finančního úřadu jsou tím splněny a exekuční řízení nezačne.

Co se hradí z daňové exekuce?

Na prvním místě jsou náklady exekuce, potom pokuty a penále, nakonec jsou nedoplatky na daních s nejstarším datem vzniku. Daňová exekuce je tedy poměrně komplikovaný úkon. Vyplatí se proto rychlá komunikace s daňovým úřadem, najít společnou řeč je na prvním místě. Poradit a pomoci vám mohou také právník nebo daňový poradce, který může připravit strategii, jak byste dále měli v ideálním případě postupovat. Hodí se to zvláště v případě, že je váš dluh příliš velký a nemůžete jej jednoduše zaplatit během několika dnů nebo týdnů.

Pozor také na budoucí úvěry

Pokud probíhá daňová exekuce, znamená to také, že celá věc může mít dopad na dlužníkovu bonitu. Sjednání úvěru pak bývá mnohem složitější, a to hlavně v bankovním sektoru. Úřad musí vždy sdělit, kolik vlastně dlužíte a na požádání ukázat jednotlivé spisy. Pokud chcete, můžete si je vyfotit na mobil a přečíst v klidu doma. Spis obsahuje všechny údaje k dluhu, a to včetně údaje, zda vám byla doručena předexekuční výzva nebo jiný dokument, ze kterého byste byli vyrozuměni o vzniklém problému. V určitých případech mohl úřad předat vymáhání dluhu jinému subjektu. Ale to vše se dozvíte ze spisu, nezapomeňte do něj nahlédnout! Kdy tedy může dojít ke zrušení této formy exekuce? Cesta je jasná.

  • Výkon exekuce se týká věcí, které nejsou v majetku dlužníka.
  • Výtěžek exekuce by nepostačoval na úhradu vzniklých výdajů.
  • Daňový nedoplatek byl dlužníkem neprodleně po výzvě zaplacen.

Jakým způsobem se lze bránit?

Podejte návrh na zastavení daňové exekuce, můžete tak učinit kdykoliv a zbytečně neváhejte, pokud máte pochybnosti a umíte je patřičně zdůvodnit. Námitku lze podat do třiceti dnů od momentu, kdy jste obdrželi exekuční příkaz. Už jste zaplatili dluh nebo úřad provádí vymáhání po uplynutí zákonné lhůty? I to jsou důvody, které mohou znamenat konec celého řízení. Pokud neuspěje tato forma obrany, ještě existuje tzv. správní žaloba. Ta je sice komplikovanější než doporučený dopis úředníkům, ale může být také efektivní. Jen potrvá poněkud déle. Mimochodem, tato forma exekuce může být uplatněna i srážkou ze mzdy nebo postižením majetkových práv a prodejem nemovitostí. Znamená to tedy, že nejde o záležitost, nad níž je možné jednoduše mávnout rukou a ne věnovat jí pozornost.