Vyhlášení insolvence, to je téma, které se v moderní společnosti skloňuje stále častěji. Jde často o moment, kdy už dlužník nezvládá naplnit splátkový kalendář exekucí a už neexistuje jiné východisko, než je právě žádost o oddlužení. Co se bude dít, když se rozběhne osobní bankrot? Jaké podmínky by měl povinný splnit, aby mu byl takový proces schválen? Nezapomeňte, že jde v každém případě o záležitost, která potrvá běžně několik dalších let, rozhodně ji nevyřešíte pouze během jednoho ročního období. Na druhou stranu, po zdolání cílové rovinky na vás čeká klid a nový začátek s čistým finančním štítem.

Spolehlivé výkupy

Pojmy, které mohou někomu splývat

Pokud jste se ještě s exekučním řízením nikdy v životě nesetkali, je nutné dodat, že avizované dva pojmy jsou rozdílné, ale někdy spolu mohou určitým způsobem souviset. Exekuce a osobní bankrot na sebe navazují, zvláště pokud se dojde do fáze, kdy je exekučních řízení více a povinný nenalezne při jednání s exekutorem nebo věřitelem dostatek sil na to, aby jim úspěšně čelil. Insolvence se nemusíte bát, a to už jen proto, že znamená i určitou ochranu, které se vám během prostého exekučního řízení nedostane. Tato ochrana platí hlavně pro majetek. A jak se o ni vlastně žádá? Co je nutné dodržet, aby mohl tento bankrot úspěšně proběhnout?

  • Dlužník dvakrát ročně ukáže přehled příjmů, a to vždy za poslední šestiměsíční období.
  • Nebude zatajen žádný z vašich příjmů. Pozor, nesnažte se obcházet insolvenční proces!
  • Velmi důležité také je, aby dlužník nevytvářel nové pohledávky a neroztáčel spirálu dluhů.
  • Základním plusem tohoto řízení je, že je dlužník pod ochranou insolvenčního zákona.

Dluhy nerostou o další úroky

Exekuce a osobní bankrot mají jasná pravidla. Pokud o tento bankrot požádáte, už se nemusíte obávat, že by vás doma navštívil exekutor nebo jste měli mít dokonce tu čest s nějakou inkasní agenturou. Člověka, který prochází insolvencí, chrání insolvenční zákon, respektive soud, který na tento proces bedlivě dohlíží a řeší rovněž případy, kdy by vás chtěl kontaktovat exekutor, popřípadě věřitel. V insolvenci dluhy nerostou o úroky nebo smluvní pokuty, jejich výše je jasně daná, jednou jste takový proces zahájili a znáte také datum, kdy celý skončí. Podmínka, abyste dosáhli během splátkového kalendáře umoření alespoň 30 % dluhu, už padla, dle současné legislativy to může být méně. Bude však nutné dodržet další pravidla, protože insolvenční proces není nic automatického.

Co následuje po zahájení insolvence?

Když se řekne exekuce a osobní bankrot, jistě vás zajímá jedna důležitá otázka. Je možné ještě rozběhnout exekuci poté, co byla insolvence oficiálně započata? Odpověď zní naprosto jasně. Ne, není to možné! Každý měsíc vám zůstane určitá suma z výdělku, na kterou nemůže exekutor nebo jiný soud, to je další výhoda. Exekutor nemůže plánovat dražbu nemovitosti a dlužník ví, kdy celý proces skončí. Tedy samozřejmě za předpokladu, že bude dodržovat stanovené podmínky, zejména pak splácet dohodnutou sumu.

Kdo může o bankrot požádat?

Je dostupný i pro podnikatele, kteří nezvládají splácet své závazky. A přitom rozhodně nemusí se svým způsobem obživy přestat. Platí také, že senioři splní podmínky stanovené osobním bankrotem vždy za tři roky. Poté, co se řízení rozběhne, víte, jak dlouho budete splácet, obvykle jde o tři až pět let. Je to dlouhá cesta? Ano, dluhy nejsou nikdy zcela bez trní, jak by řekl klasik. Pokud se splatí šedesát procent dluhů, stačí jen tři roky. Pokud se splatí všechny pohledávky do poslední koruny, platí, že může trvat celý bankrot i kratší dobu. V jiných případech je nutné, aby soud uznal, že dlužník udělal vše, co bylo v jeho silách. Co je ještě důležité podotknout, když se řekne exekuce a osobní bankrot?

Návrh na osobní bankrot nutností

Nepodává jej dlužník (tato změna platí od léta 2017), ale jeho právní zástupce, pro kterého jde o běžnou rutinu. Můžete najít například o advokáta, který vše vyřídí i na dálku (online) a podá návrh na insolvenci se souhlasem dlužníka. Exekuce a osobní bankrot mají pevná pravidla, oddlužení lze vyřídit jen po telefonu nebo emailem, o vše ostatní se postará ten, kdo má na starosti insolvenční návrh, tedy ten, koho jste oslovili. Náklady na vyřízení žádosti je možné k tomuto návrhu i připočítat. Jde o řešení, které je diskrétní a obejde se bez osobních schůzek. Je nutné zaslat veškeré materiály, které jsou potřeba, a to elektronickou formou nebo poštou. Ve druhém případě je třeba dodat, že vyřízení pak může trvat o to déle. Trpělivost je proto na prvním místě, nečekejte tedy žádné zázraky přes noc!

Kdy lze vyhlásit osobní bankrot?

Nemusíte mít nutně příjem ze zaměstnání. Osobní bankrot může vyhlásit také důchodce, bez ohledu na to, jaký důchod pobírá. Šance se proto otevírá i pro ty, jejichž jediným příjmem je tzv. invalidní důchod. Za příjem se počítá i peněžitá podpora v mateřství, respektive zkráceně mateřská, takže i v tomto případě lze úspěšně žádat o formu oddlužení.

Koho se týká insolvenční řízení?

Nebude postižen majetek vašich rodičů nebo partnera, insolvenční řízení zahrnuje pouze a jedině osobu, která o něj požádala. Samozřejmě, písemná komunikace může probíhat na adresu, kde mají vaši blízcí trvalé bydliště, v případě insolvence jde ale o jiný proces, než je exekuční řízení, kdy by se mohl exekutor dostavil a oblepit hmotný majetek obávanými nálepkami „Exekučně zabaveno“.