Je bývalý partner nespolehlivý a neplatí alimenty včas? Nebo už jste delší dobu neviděli ani korunu? Můžete se bránit, a to velmi účinnou cestou. Pokud to nejde po dobrém, je namístě exekuční řízení, a to plně v zájmu vašeho potomka. Berte celou věc tak, že nejde o váš problém, ale o něco, co znamená mínus i pro dítě. Nad neplacením výživného byste neměli mávnout rukou a počkat, jestli bude dlužná částka vůbec někdy uhrazena. Můžete celou záležitost svěřit exekutorskému úřadu. Ano, výběr je jen na vás, protože věřitel má v tomto neomezenou svobodu. Jak celá akce probíhá? Pojďme se na ni podívat krok za krokem!

Spolehlivé výkupy

Exekuce na výživné nemusí trvat dlouho

V první řadě potřebujete tzv. exekuční titul. Ve vašem případě nepůjde o nic menšího než o soudní dokumentaci k výši výživného. Zjednodušeně řečeno, aby bývalý partner platil výživné na dítě, musí k tomu existovat také příslušné právní rozhodnutí. Pak už zbývá jen vybrat, kterému úředníkovi exekuce na výživné připadne. Co je nutné, aby šlo podat návrh na exekuci? Je to podobné, jako u jiných řízení. Vznik dluhu, který není splácen a dlužná strana dlouhodobě nekomunikuje, aby dosáhla dohody. Nečekejte zbytečně, neboť jde o zájem vašeho dítěte. Přichází o peníze, ze kterých je možné hradit běžný život, koníčky nebo cokoliv dalšího. Neplacením výživného se snižuje jeho životní úroveň a hrozí, že si některé věci nebude moci dovolit. Proč platit všechny výdaje jen z jednoho příjmu?

Jaké údaje musíte vždycky uvést?

V dokumentu musí být uvedena nejen celková dlužná suma, ale i období, za které vznikla. Sepište proto návrh (na internetu jsou k dispozici vzorové formuláře, zkuste ten na oficiálním webu Exekutorské komory ČR) a předejte jej soudnímu exekutorovi. Zaslání poštou nebo skrze datovou schránku? Ano, nebo můžete podat dokument osobně. Exekuce na výživné může řešit kterýkoliv ze 150 soudních exekutorů v ČR. Zpravidla je ale zvykem, že si na podobný úkon vyberete exekutora, který je vám nejblíže. A když si nebudete vědět rady, pomůže vám s tímto návrhem sám exekutor. Ten pak přinese celou žádost na exekuční soud, který se jí začne brzy zabývat. Nezapomeňte, vymáhat můžete i relativně malou sumu, a pokud necháte dluh nabobtnat, může být vymáhán hodně dlouho.

Jakým způsobem celé řízení proběhne?

Exekuční návrh je hotový a předaný, soud následně nařizuje exekuci na výživné. Jaký je majetek dlužníka? To je otázka číslo jedna, exekutor začne vše neprodleně zjišťovat a také dopisem dotyčného vyzve, aby začal jednat. Pokud se tak stane do třiceti dnů od momentu doručení a je zaplacena záloha, exekuční řízení může být skončeno. Pokud ne, bude exekuce provedena. A co když nebude chtít dlužník hradit peníze? Existují různé možnosti, pojďme se na ně společně podívat.

  • Platnost řidičského oprávnění může být pozastavena. To je jeden z nejúčinnějších nástrojů.
  • Bankovní účet může být obstaven, srážky ze mzdy jsou také v dnešní době častou formou.
  • Je možné vymoci až pětinásobek ročního výživného s tím, že bude vypláceno postupně.

Zájem dítěte je na prvním místě

Česká legislativa v ohledu exekuce na výživné zohledňuje zájem dítěte a prvořadým cílem je vždy co nejrychlejší akce. Soudní exekutor může vymáhat i násobky roční sumy za výživné, které získá dopředu a pak jej bude pouze pravidelně vyplácet v souladu se soudním rozhodnutím o alimentech. Zajistí se tím, že dítě dostane peníze včas a bez dalších prodlev ze strany rodiče, který má toto výživné platit. Mimochodem, rodič, který exekuci vyvolá, se nemusí obávat nákladů. Ty budou vymáhány po tzv. povinném, tedy rodiči, jenž neplatí alimenty.

Cesty k alimentům mohou být dvě

Existují vlastně dvě cesty, oslovit soud, aby povinného odsoudil k placení výživného nebo oslovit exekutora, aby zahájil exekuční řízení. První je poněkud komplikovanější, protože se od rodiče očekává větší spolupráce. Ten má například uvést, jaký je majetek bývalého partnera. Exekuce vedená soudním exekutorem je jiná. Od začátku do konce přejímá odpovědnost exekutor sám. A v porovnání se soudem má jedno trumfové eso, kterým je právě pozastavení řidičáku. V mnoha případech to postačí, takže nemusí ani dojít k vlastní exekuci na výživné nebo prodeji majetku rodiče, jenž neplatí alimenty. Celý proces trvá obvykle jen několik týdnů. Je obecně rychlejší než jiné formy exekuce, a to právě kvůli uspokojení potřeb dítěte.

Náhradní výživné je u nás novinkou

Od července 2021 je možné obdržet tzv. „náhradní výživné“, což je sociální dávka, jíž má na starosti Úřad práce České republiky. To lze uplatnit na dítě s trvalým pobytem v ČR, které je mladší patnácti let věku. Aby bylo možné tuto dávku vyplatit, musí být současně zahájený proces vymáhání dlužného výživného. V neposlední řadě je nutné, aby výživné schválil soudní rozsudek, v opačném případě nárok na tuto dávku neexistuje. Lze vycházet jedině z legislativy.