Je pravdou, že exekuce jsou v naší společnosti rozšířené a nevyhýbají se žádné společenské vrstvě. Mohou vznikat z různých důvodů, mají však jeden společný jmenovatel. Každý, kdo se s nimi musí potýkat, je chce mít co nejrychleji za zády. Ukončené, završené, jednoduše řečeno, neprožívat další stresové situace, které jsou s nimi obvykle spojené. Protože jsou exekuční záležitosti spojené s náročnou administrativou, existují místa, kde vám mohou vyjít vstříc. Stačí, abyste neutíkali před problémy, ale snažili se jim čelit. Pomocná ruka je pak blízko, stačí se obrátit na příslušnou poradnu.
Spolehlivé výkupy

Co si představit pod tímto pojmem?

Exekuční poradna je službou, která pomáhá lidem čelícím exekučnímu řízení, k úspěšnému zvládnutí všech budoucích kroků. Cílem je, aby klient lépe pochopil svou finanční situaci, našel řešení problémů s dluhy a především, aby se do budoucna vyvaroval dalších podobných scénářů. Poradci tedy mají za úkol sestavení finančního plánu a zprostředkovávají komunikaci mezi exekutorem, věřitelem a svým klientem. V jiných případech mohou pomoci při žádosti o oddlužení nebo zastavení exekučního řízení. V každém případě, existují bezplatné poradny a komerční služby, za které se platí. A vzhledem k tomu, co umožňuje moderní doba, se nemusí jejich služby nabízet jen na pobočkách. Klienti mohou využít různé formy online komunikace, od emailu po videohovor. V některých případech je to jednodušší.

Dluhové poradenství si vybírejte pečlivě

Pokud máte problémy s exekučním řízením a chcete si pohovořit s někým, kdo celé problematice dobře rozumí, vybírejte toho, koho oslovíte, vždy maximálně pečlivě. Exekuční poradna není vždy a všude k dispozici zdarma a je pravdou, že se někdy můžete setkat s nepoctivcem, který vám příliš nepomůže. Spíše může jen vyinkasovat poslední peníze, které ještě máte, jako odměnu za různé služby. Dluhové poradenství a podání návrhu na oddlužení bez toho, abyste museli něco platit, nabízejí subjekty, které mají příslušnou akreditaci od Ministerstva spravedlnosti. Využití těchto subjektů je pro dlužníka finančně zajímavější, než oslovení advokáta nebo notáře, kteří mohou podobnou službu také poskytnout. 

Zeptat se můžete také advokáta

Novela zákona o advokacii, platná od září 2017, umožní zájemcům pomoc za symbolickou cenu. Výměnou za stokorunu dostanou až dvě hodiny poradenství za rok. Podmínkou je, aby jejich příjem nepřevyšoval trojnásobek tzv. životního minima. Kontakty na exekuční poradny nebo také dluhové poradny, jak se někdy uvádí, dostanete zejména na dvou místech. Tipy jsou na projektu Mapa exekucí, který odkazuje na hlavní poradny působící v České republice a také na Alianci proti dluhům, kde jsou odkazy nejen na obecní, ale i další soukromé poradny. Svobodu výběru vám nikdo neupírá, zůstává pravdou, že oslovit můžete skutečně kohokoliv. Radit mohou zadluženým i tzv. církevní neziskové organizace nebo agentury, které se specializují na pomoc lidem s trestní minulostí. Výběr je pestrý.

Existují i různé podnětné weby

Je pravdou, že nemusíte přímo navštívit konkrétní pracoviště. Exekuční poradna v některých případech nebude nutná, protože si formuláře a návody na vyplnění lze stáhnout na různých webových stránkách. Existují i telefonické právní poradny. Vždy si pečlivě zjistěte, kolik byste měli platit nebo zda zvolené poradenské místo funguje bezplatně. Kdo všechno se může na tuto formu poradny obrátit? Není to jen člověk, který prochází exekucí, ale i někdo, kdo má oprávněné obavy z toho, že by exekučními řízení mohl zanedlouho čelit – a má motivaci takový osud odvrátit, jen si neví rady ve všech otázkách. A pravdou je, že podobná snaha se musí ocenit. 

Využití exekuční poradny není mínusem

Nemusíte se za to nijak stydět. Do problémů se dostane čas od času každý, a to nejen do těch finančních. Exekuční poradna může podat pomocnou ruku, společně pak najdete cestu z největších problémů. Pokud chce být někdo klientem takové poradny, musí pečlivě a pravdivě informovat o všem, co by měl poradce vědět. Závazky, příjmy, výdaje, majetek, současné exekuce nebo dřívější exekuce, jakékoliv informace, které mohou přinést dílčí pokrok v celé věci. Jedině tak je možné postupovat efektivně a ke spokojenosti obou stran. Role exekučních poraden může být v budoucnu ještě důležitější, záleží na tom, jak bude stoupat celkový počet exekucí. Je ale klíčové, aby se podobné subjekty zaměřovaly i na prevenci exekucí, vzdělávaly v oblasti finanční gramotnosti a tak podobně.

Spolupráce s dalšími organizacemi je nutností

Poradny by měly spolupracovat i s vládou nebo různými nevládními organizacemi, jejich cílem je také zlepšení legislativy a politiky, která se týká dluhů a exekucí obecně. Prevence je až na prvním místě, proto finanční gramotnost je důležitá nejen ve školách. Pomoc lidem s nízkými příjmy nebo bez práce tak, aby zvládli svou situaci do budoucna lépe, je v tomto ohledu zcela prvořadá. Pokud se takový plán nepodaří, dá se očekávat, že se bude počet exekucí do budoucna spíše zvyšovat, i když je celkový trend z posledních let poměrně pozitivní. Je klíčové, aby byly tyto služby dostupné všem, kteří je potřebují a nešlo o něco, co je nedostupné nebo drahé. I proto jsou exekuční poradny často zdarma nebo jen za symbolické poplatky. Dovolit si je tedy může každý, kdo projeví příslušný zájem o pomoc.