Každý z nás už je někdy slyšel a je pravda, že jejich významy mohou někdy splývat v jeden celek. Ovšem pozor, rozdílů, kterých bylo mezi exekučním a insolvenčním řízením našli, je vlastně poměrně dost. Obě cesty mohou vést k životu bez dluhů, v každém případě platí, že jde o poměrně dlouhý příběh. Pojďme si proto důkladně probrat oba pojmy a zjistit vše, co by měl vědět každý člověk, který se aktuálně potýká s dluhy. Dostatek informací je totiž na prvním místě a jedině velmi dobře informovaná osoba může učinit správné rozhodnutí.

Spolehlivé výkupy

Insolvence je speciálním termínem
Jedním z rozdílů insolvence vs. ExekuceNejdemůže být ten, že zatímco exekuční řízení je v rukou exekutora, respektive exekučního soudu, o insolvenční řízení se stará tzv. insolvenční správce.  o jednu a tutéž osobu, i když oba mohou být zkušení právníci. A bývá nepsaným pravidlem, že pokud dlužník nezvládá naplnit exekuci, požádá o insolvenci, která znamená, že splátkový kalendář bude trvat jen určitou dobu a nemusí se při tom zaplatit všechny pohledávky. Jinak řečeno, výměnou za dodržování určitého programu v horizontu několika let je dlužník zbaven dluhů a může začít úplně od nuly, a tedy s čistým štítem.

Exekuce nemusí trvat tak dlouho

Insolvence vs. Exekuce aneb jaké jsou zde rozdíly? Tak například, insolvence může trvat delší dobu, neboť zahrnuje i poměrně dlouhou diskuzi mezi dlužníkem a věřitelem a také formální žádost, jíž musí schválit příslušné správní orgány. Je snad horší než exekuce? Nedá se to říci jednoznačně, v každém případě je exekuce obvykle rychlejší, pokud dlužník spolupracuje a svůj dluh také domluveným způsobem splácí. Insolvenční řízení je spíše zatáhnutí za záchrannou brzdu v době, kdy už dluhy přerůstají přes hlavu. Je možné o něj požádat, když existují nejméně dva dluhy u různých věřitelů, které jsou už delší dobu po splatnosti a má také několik dalších dílčích podmínek. Záleží pak na soudu, jestli proces schválí nebo bude mít výhrady ke způsobu, jakým byla podána žádost a vše vrátí zpět.

Rozdílné jsou také náklady

Oba procesy mohou být finančně nákladné, ale platí, že v minisouboji insolvence vs. Exekuce je vítězem zejména insolvence, protože řízení je zpravidla o poznání dražší, zapojuje se do něj hned několik stran. Insolvence, alias platební neschopnost, má podmínku v tom, aby byl dlužník takzvaně v úpadku (tedy nestíhal nic splácet). K tomu, aby se rozběhlo exekuční řízení, musí být k dispozici nějaký exekuční titul, tedy právní dokument, podle nějž má dlužník určitou povinnost, které se nelze vyhýbat a je nutno ji věnovat pozornost.

Insolvenční návrh může podat i dlužník

Další zásadní rozdíl insolvence vs. exekuce? Ano, dlužník logicky nepodá exekuční návrh, to je věc, o níž se musí snažit hlavně jeho věřitel či věřitelé. Exekuční titul pak může dlužník pouze uznat, spolupracovat s exekutorem, mít zájem na dohodě a splácet vše, co je v domluveném kalendáři. Insolvenční návrh na sebe ale dlužník podat může, stejně jako o něj smí usilovat i sám věřitel, pokud má pocit, že dojde k nějakému zlepšení situace.

Exekuce neznamená ochranu před věřiteli

Zatímco insolvenční řízení může přinášet jistou ochranu před věřiteli, v exekučním řízení nic takového nečekejte. Dojde například k obstavení účtu dlužníka, ten pak nemá možnost nakládat se svými prostředky, v některých případech dojde i k postižení nemovitosti dle exekutorského práva zástavního. Rozdíl insolvence vs. Exekuce spočívá například v tom, že do prodeje nemůže jít majetek, jenž dlužník nabyde poté, co bylo oddlužení schváleno. Pokud tedy z příjmů, které zbývají po zaplacení splátek, pořídí něco do domácnosti, nebude se muset obávat, že bude daná věc prodána.

Vyšší motivace v insolvenci

Dlužník tak má ve finále větší motivaci vydělávat a splácet dluhy. Po srážkách mu totiž zůstane nějaká částka, se kterou smí volně disponovat. Obecně tak platí, že oproti exekuci nabízí insolvenční řízení větší míru finanční svobody. Rozdíl bychom našli také v tom, podle kterého řádu nebo zákona se obě varianty značně odlišují. Zatímco insolvence postupuje podle insolvenčního zákona, exekuce se řídí podle tzv. exekučního řádu.

A jak je to se srážkami?

Srážky se provádějí obvykle stejným postupem, odlišná bývá jejich výše. V exekučním řízení se také rozlišují takzvané přednostní a nepřednostní dluhy, v insolvenci se neupřednostňuje nic a srážky probíhají vždy stejně. Více informací na toto téma poskytnou insolvenční kalkulačky, ze kterých se dozvíte, jaká částka by mohla každý měsíc zbývat. I to pomůže k rozhodnutí, zda do insolvence jít a nechat si radit s vyplněním žádosti nezávislým právníkem.

Insolvenční soud a jeho kontrola

Pokud jsou pochybnosti, může insolvenční soud rozhodnout o tom, že bude celá probíhající situace ještě patřičně překontrolována. Tento soud může dokonce prověřovat, co udělal exekutor a sdělit mu, že jeho kroky jsou neplatné, pokud nejsou v souladu s insolvenčním zákonem, tedy legislativou, podle níž se vždy insolvence musí řídit. Sečteno a podtrženo, dlužník má v insolvenci lepší možnosti defenzívy, než kdyby byl v exekuci. Ještě jeden rozdíl insolvence vs. Exekuce je podstatný. Zatímco během exekuce se může postihnout i věc, co dlužníkovi nepatří a obtížně se dokazuje, že tomu tak není, v oddlužení se majetek manželů rozdělí a věci partnera nelze do insolvence zahrnout.