Exekuční řízení není nic příjemného a mnohdy se táhne celé měsíce. Dobrou zprávou určitě je, že pokud půjdete správnou cestou, dříve či později se exekuce zbavíte a budete mít zase volné ruce. Jak na to? Musíte mít naprostý přehled o všem, co se děje. Pokud ani neznáte výši dluhu nebo jste se ještě osobně nesešli s exekutorem, jenž máš váš případ na starosti, bude lepší, když to co nejdříve napravíte. Navzdory tomu, co se šíří ve společnosti za informace, jsou pracovníci exekutorských úřadů také jen lidé a ocení, když začnete komunikovat a řešit vzniklý problém.

Spolehlivé výkupy

Prioritou je snaha o domluvu

Ptáte se, jak se zbavit exekuce? Je to břímě, které se s vámi může táhnout i roky a úplně vám ve finále znemožnit vést normální život. Nebude lepší, když se problému postavíte čelem a začnete jednat s věřiteli, třeba i nepřímo přes kancelář exekutora? O tom, jestli jste v exekučním řízení, se dozvíte v Centrální evidenci exekucí. Pokud jde o řízení, které se týká nemovitosti, zjistíte si všechno podstatné na katastru nemovitostí. A teď, jak z té zamotané pavoučí sítě ven? V zásadě existují tři různé cesty, kterými je možné skončit exekuci.

  • Doplacení dluhu. Jednoduše vyrovnáte své závazky, uhradíte vše, co podle zákona máte.
  • Nezákonnou exekuci lze zastavit. Možná došlo k omylu, protože každý může udělat chybu.
  • Vyhlásíte insolvenci. Je to proces oddlužení, který není příjemný a rozhodně nebude krátký.

K dispozici jsou tři varianty

Samozřejmě, nejjednodušší cesta, jak se zbavit exekuce, je číslo jedna – uhradit v co nejkratším termínu vzniklý dluh a nenechat problém dále eskalovat. Lze se domluvit i na tom, že budete hradit dlužnou částku ve splátkách, nikdo nepředpokládá, že ji složíte najednou a bude to už během příštího týdne. To by pak ani exekuce nevznikla, protože je vždy krajním řešením situace. Někdy můžete získat půjčku od blízké osoby, která bude bezúročná a uhradíte s ní všechny náklady spojené s exekucí. Ve finále pak jde i prodat část majetku, v případě, že je dluh opravdu vysoký, může být na prodej i vaše nemovitost.

Možné je i zastavení neoprávněné exekuce

V naší zemi jsou stovky tisíc lidí v exekuci. A otázku, jak se zbavit exekuce, si jistě klade mnoho z nich. Řada exekucí může být vedena protiprávně, proto by měla být zastavena. Je to například kvůli jejímu promlčení nebo proto, že je předmětem exekuce majetek, jenž patří do denní potřeby dlužníka nebo je používán k podnikání a podobně. Existuje totiž mnoho výjimek, na které exekuční řízení vztáhnout nelze. A jaké další varianty přicházejí v úvahu?

  • Exekutor nemůže prodat nemovitost, v níž je trvalé bydliště postiženého, kvůli malému dluhu.
  • Jednoduše řešeno, výtěžek exekuce by ve finále ani nezaplatil celkové náklady.
  • Úroky nebo smluvní pokuty byly dle rozhodčího nálezu shledány jako nepřípustně vysoké.
  • Zmínit lze i takovou možnost, kdy dluh již dříve uhradil ručitel, spoludlužník nebo partner.

Jak podat návrh na zastavení exekuce?

Pokud je otázka položena jasně, tedy jak se zbavit exekuce, víte, že musíte jednat rychle a naprosto věcně. Když vám exekutor napsal dopis, kde jste vyzváni k dobrovolné úhradě dlužné částky, máte ještě třicet dnů čas. Podat návrh na zastavení exekuce bude nutné u exekutora nebo u příslušného exekučního soudu, musí být podnětný, přesný a srozumitelný. Jednoduše, je nutné, aby přesvědčil toho, kdo o exekuci rozhoduje, aby ji neprodleně zrušil. A platí jednoduché pravidlo, čím větší počet dokumentů, které objasňují pravý stav věcí, tím lépe. Argumenty musíte mít po ruce, jinak bude návrh zamítnut. Návrh pak zhodnotí exekutor a měl by vyzvat věřitele, aby podal stanovisko. Měl by ale kontrovat podobně, tedy přidat ke svému prohlášení dokumenty, které naopak hrají v jeho prospěch.

Hodláte situaci nechat volně plynout?

Pozor, to nejhorší, co můžete udělat, je nereagovat. Pokud chcete návod, jak se zbavit exekuce, jedna rada na začátek je zcela jasná a nesmíte ji ignorovat. Kdo totiž čeká, až se exekuční proces vyřeší sám, může přijít i o svou nemovitost nebo mít před sebou stále větší problémy. Je to jako oheň, který byste měli uhasit raději v zárodku, než se rozšíří a způsobí obrovské škody. Kdo situaci nechce řešit nyní, kdy je ještě vše na začátku, bohužel platí, že ji bude muset věnovat v budoucnu více času. Poučit se ze svých chyb a jednat zodpovědně, i to je věc, kterou může exekuční řízení někoho naučit. A jak je to vlastně s insolvencí? Je to poslední páka, jak se zbavit dluhů a exekuce bude jejím prostřednictvím ukončena. Samozřejmě ale platí, že nepůjde o snadnou cestu. Nejprve totiž musí být schválena.

Za pět let budete jinde

Dlužník bude osvobozen po pěti letech splátkového kalendáře. Stačí, aby uhradil určité procento dluhu a pak vyšel s čistým štítem. Oddlužení není nijak automatické, někdy se mu říká také osobní bankrot. Jde o cestu ven z dluhové pasti, která je alternativou například i pro nepříliš úspěšné podnikatele. Návrh na insolvenci nemusí podávat jen dlužník, ale i věřitel, který uzná za vhodné, že exekuce je horší variantou. A to zejména proto, že se v aukci může prodat majetek pod cenou a tento prodej nebude mít hodnotu dluhu. Je to tedy šance pro věřitele na lepší výsledek. A jaké jsou podmínky insolvenčního řízení? Dva dluhy u dvou různých věřitelů nejméně třicet dnů po splatnosti, ale také neschopnost tyto dlužné částky dále splácet