Ve společnosti nemívá tato pracovní pozice právě nejlepší reputaci. Každý zná příběhy, které se šíří velmi rychle a pojednávají o exekučních nespravedlnostech. Pojďme se proto podívat blíže na to, jak pracuje exekutor, co všechno patří mezi jeho práva a povinnosti. Kromě toho, že vymáhá dluhy, se věnuje také složité administrativě a komunikaci na několika různých frontách. Protože existuje zákon o exekutorském řádu, jsou tito pracovníci regulováni zákonem a jednotlivými exekucemi je pověřuje soud. Co dalšího je třeba vědět, pokud máte už brzy přijít do kontaktu s exekutory?
Spolehlivé výkupy

Přesný název je soudní exekutor

Takže, kdo je exekutor? Je třeba jedním dechem dodat, že v úřední řeči se mluví zásadně o soudních exekutorech. Nemůže se jím stát kdokoliv, podmínkou je totiž přinejmenším tříletá praxe a vzdělání v oblasti práva a také jmenování ze strany ministerstva spravedlnosti do úřadu. Musí také absolvovat speciální psychotesty. Exekutoři jsou vždy členy Exekutorské komory ČR. Pokud dojde k závažnému pochybení, může je tento úřad dokonce sesadit z funkce. Jinak řečeno, exekutoři si pak budou muset hledat jinou práci. Co dalšího ještě patří do výkonu tohoto povolání, které je často pro veřejnost něčím, o čem se nemluví vůbec pozitivně?

Spolupráce může ušetřit řadu problémů

Měli byste se věnovat aktivní spolupráci, pokud vás osloví. Dobrovolnost je brána jako polehčující okolnost a náklady exekuce pak budou ve finále také nižší. Kdo je exekutor? Jednoduše ten, kdo řídí exekuci od začátku do konce, případně ji prohlásí za tzv. bezvýslednou nebo marnou. Nejprve však udělá vše pro to, aby dlužnou částku vymohl. Pokud požaduje, abyste jej pustili dál, pozor, buďte opatrní. Měli byste vědět, že každý exekutor má také svůj služební průkaz s fotkou a důležitými údaji, jímž by se měl okamžitě prokázat. Jinak by mohlo jít o léčku ze strany nějakých nepoctivců, kteří se k vám do bytu chtějí dostat a zjistit, jaké máte cennosti. Co dalšího byste měli vědět?

  • Na území ČR aktuálně funguje 152 exekutorů, jejich podrobný seznam je na webu ekcr.cz.
  • Exekutor nemá nic společného s tzv. inkasní agenturou, která ostatně funguje mimo zákon.
  • Věřitel si exekutory vybírá sám. Nejčastěji ale půjde o pracovníka, jenž působí blízko bydliště.

Exekutoři mohou udělat soupis majetku

Pokud během stanovené lhůty třiceti dnů nebudete komunikovat s exekutorem, může dojít k tomu, že přijde návštěva až k vám domů. Kdo je exekutor a co může v takové chvíli udělat? Jde o soupis majetku, na nějž má v této chvíli zákonné právo a musíte jej pustit dál. Tedy, až poté, co si ověříte jeho průkaz a další věci. Poté, co máte jistotu, můžete tohoto úředníka pustit dál. Pokud by to mělo být za nesouhlasu dlužníka, může se tak stát i za asistence policistů. Je samozřejmě pravda, že někdy zahrnul do soupisu majetku věc, která dlužníkovi nepatří. Ten má v tom případě právo na plnou obhajobu a nápravu takového stavu věcí. Jde o vyloučení ze soupisu majetku, které lze podat do 30 dnů, nemusí k němu dojít záhy po soupisu. Pokud exekutor nebude souhlasit, rozhoduje o této věci okresní soud.

Kde mohou exekutoři působit?

Kdo je exekutor? Jednoduše, úředník, který může působit celorepublikově. Nikde totiž není psáno, že má mít přidělen jen svůj okres nebo kraj. V mnohém totiž rozhoduje také věřitel, který si exekutory může vybrat sám podle svého uvážení. O tom, aby měl každý exekutor svou konkrétní územní oblast, se už vícekrát neúspěšně jednalo na senátním poli. Exekutorská činnost musí být v souladu s českým právem. Bodem číslo jedna je vymáhání dluhů. Za tímto účelem je možné zabavit nemovitost, automobil nebo jinou cennou věc, následuje prodej v aukci, čímž se získá dostatek prostředků na splacení dluhu (samozřejmě včetně odměny exekutora). Exekutoři maní na starosti komunikaci s věřitelem, ale také s dlužníkem a může na jejich přímý dotaz podat podrobné informace o průběhu exekučního řízení. Komunikace je možná i skrze datovou schránku, tedy bez odesílání dopisů poštou.

Co je to kárná odpovědnost exekutora?

Protože jsou exekutoři kárně odpovědní, mohou být trestáni za pochybení Exekutorskou komorou. Kdo je exekutor? Jednoduše úředník, který může být písemně i veřejně napomenut nebo pokutován, v krajním případě pak odvolán z funkce. Vždy v případě, že kontrolní komise EK rozhodne o tom, že se stala nějaká chyba, kterou je nutno napravit. Kárná žaloba se vztahuje mj. na právní pochybení, ať už se pozdějším šetřením potvrdí či nikoliv. Exekuce je vždy nepříjemnou záležitostí. Ale pokud před ní bude dlužník utíkat, jeho situace se brzy zhorší. Spolupráci lze tedy jen doporučit, protože z každého problému existuje cesta ven, a to i kdyby byla poměrně dlouhá a náročná. Na každém počátku exekuce je nesplacený dluh, moment, kdy věřitel uzná za vhodné, že bude řešit situaci právní cestou.