Některá exekuční řízení představují skutečný problém. Dlužníci mají před sebou pohledávku v řádu vyšších desítek nebo dokonce stovek tisíc, cesta ven pak není vůbec snadná. Obnovit čistý štít trvá někdy i roky. Existují však různé druhy exekucí, některé vzniknou kvůli nezaplacenému jízdnému v MHD, jiné zase dokumentují dlouhodobou neaktivitu, kdy se dlužník nesnaží, nespolupracuje s pověřeným exekutorem a nedělá vlastně vůbec nic pro umoření dluhu. A co velmi malé exekuční výměry, který jsou dlouhodobě bez odezvy?
Spolehlivé výkupy

Stovky tisíc exekučních řízení se zastavují

Co si představit pod pojmem marné exekuce? Jednoduše, dlužník není schopen uspokojit věřitele a jeho pohledávku nebo pohledávky, je tedy nutné, aby bylo řízení zastaveno. Exekutor udělal vše, co mohl a došel k tomu, že dlužník nemá peníze ani majetek, který by bylo možné prodat a umořit tím vzniklý dluh. Jde o exekuční proces, jenž se vede po příliš dlouhou dobu a nedochází k žádnému progresu, tedy jinak řečeno – nebylo vymoženo vůbec nic. Pokud není exekucí postižena nemovitost, je šance na kompletní zastavení celého řízení samozřejmě o poznání vyšší.

Exekutoři dostanou určitou náhradu

Nepřijdou zkrátka, a to i když zastaví exekuční řízení. Pokud je vymáhání prohlášeno za zcela bezvýsledné, marné exekuce jsou dle novely exekučního řádu, který v roce 2023 již schválila vláda, ohodnoceny odměnou 750 Kč pro exekutora. Paušál bude exekutorům vyplácen ze státní kasy. Díky zastavení bezvýsledných exekucí by mělo dojít k desítkám tisíc případů, kdy se exekuce nebude řešit. Jde o ty exekuční procesy, kde se za posledních šest let nepodařilo získat žádné prostředky a kde se nejedná o nemovitý majetek. Výjimky samozřejmě existuje, jde například o případy, kdy se vymáhá výživné. 

Musí jít o exekuci pro peněžité plnění

Finanční dluh, který má fyzická osoba. Marné exekuce mají pevně stanovená pravidla, která stanoví aktuálně platná legislativa. Věřitel může exekuci prodloužit o další tři roky, podmínkou je ale složení pětisetkorunové zálohy, ozvat se musí ve lhůtě třiceti dnů, kdy byl o této skutečnosti písemně vyrozuměn exekutorem. V opačném případě se jeho mlčení bere jako souhlas, exekuční řízení je posléze zastavené. Zastavení těchto exekucí je možné jen v případě, že usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci před rokem 2019. Pro řízení, která se rozběhla později, už podobná věc neplatí a bude se muset čekat. 

Jak si ověřit výmaz z exekuční databáze?

Existuje jednoduchá cesta, jak si ověřit, jestli byly marné exekuce skutečně zastavené. Pokud k tomu dojde, musí do patnácti dnů provést exekutor výmaz z exekuční databáze. Pokud si prohlédnete výpis z registru exekucí, dozvíte se z něj vše podstatné. Nemusíte se ani registrovat a ověříte si všechno bezprostředně online. Za klid v duši to určitě stojí, vše půjde velmi rychle. Nemusíte na úřad, není nutné chodit si pro razítka a potvrzení. Cesta totiž vede online, a to klidně ještě během dnešního dne.

Výjimky tady samozřejmě existují

Jaká je výjimka z marných exekucí? Samozřejmě, již jsme si zmínili výživné na nezletilé děti, ale patří sem i náhrada újmy za trestný čin nebo za pracovní úraz, počítají se sem také tzv. „nemoci z povolání“. Mimochodem, necelá polovina ze čtyř milionů exekucí v závěru roku 2021 byla kvůli dluhu, který byl nižší než deset tisícovek. Počet tzv. bagatelních exekucí je tedy poměrně vysoký. Na snížení počtu exekučních řízení má vliv také tzv. Milostivé léto, které zaznamenalo v letech 2021 a 2022 skutečně obrovský ohlas.