Pokud se už rozběhne exekuční řízení, nejde jen o dluh jako takový. S exekucí jsou spojené také určité náklady, mezi něž patří zejména odměna samotného exekutora. Pojďme se proto na podobnou problematiku podívat podrobněji, abychom zjistili, co všechno patří do nákladových položek. Je to totiž hned několik věcí. Jak by řekl klasik, dluhy nejsou levné a dvojnásob to platí, pokud se dlouhou dobu vůbec neřeší a dlužník hraje mrtvého brouka s tím, že věřitel zapomene nebo všechno odpustí.
Spolehlivé výkupy

Vše je popsáno v exekučním řádu

Veškeré náklady exekuce, které jsou účtovány, musí mít oporu v tzv. exekučním řádu, tedy zákonu, jenž je na problematiku exekučních řízení zaměřený. A je třeba dodat, že veškeré tyto položky má za úkol hradit povinný, tedy ten, kdo dluží, pokud vše probíhá tak, jak mělo (tedy se šťastným koncem pro věřitele). A jak se to všechno počítá? Jakým způsobem je stanovená odměna pro exekutora za vykonanou práci?

  • Pokud je dluh nižší než 3 miliony korun, náleží exekutorovi patnáct procent z vymožené sumy.
  • V případě, že jde o částku výrazně vyšší, podíl se poté patřičně snižuje (nejméně však 1 %).
  • Vůbec nejnižší odměna exekutora je v současném právním řádu určena částkou 3 000 Kč.

Náklady exekuce mohou být různé

Zajímavostí může být, že 1 % je exekutorova odměna mezi 50 a 250 miliony vymoženého dluhu. V případě, že by vymohl větší částku, nedostane následně nic. Ovšem, ruku na srdce, kolik je vlastně takových mnohamilionových exekucí? Čím vyšší dluh, tím nižší procentuální sazba, tento princip platí vždy. Náklady exekuce mohou zahrnovat například i vedení účtu dlužníka, vyklizení bytu, který je určen k dražbě nebo další věci. Patnáctiprocentní taxa platí i při odebrání movitého majetku, nevztahuje se jenom na exekuce finanční částky. Paušální odměna za vyklizení nemovitosti byla ještě nedávno deset tisícovek, nyní je mezi 14 a 22 tisíci korunami, a to podle velikosti bytu či nemovitosti.

Náhrady výdajů jsou započteny

Mezi náklady exekuce lze zařadit třeba i náhradu za soudní poplatky nebo telekomunikační služby, v některých případech tedy jde o poměrně pestrý seznam položek. Může jít také o náhradu za ztrátu času, tedy vykonávání exekutorské činnosti mimo kancelář, tady je ale strop za jednu cestu stanoven na pětistovku.

A jak je to s doručováním písemností?

Pokud exekutor doručuje písemné vyrozumění o exekuci sám, má nárok na padesátikorunu, plus úhradu hotových výdajů, které sloužily k doručení dopisu. Samo o sobě tedy není doručení dopisu, kde je dlužník informován o exekuci, položkou, co by znamenala finanční nepříjemnosti. Důležité je dopis převzít a důkladně si jej přečíst. Náklady exekuce se mohou jen a jen zvyšovat, pokud bude povinný stále bez projevení ochoty dluh splácet a jednat zodpovědně.

Obrana proti vysokým nákladům existuje

Někdy mohou exekutoři také pochybit a náklady exekuce vyčíslit jinak, než skutečně mají. Někdy naúčtují položku, kterou povinný hradit nemusí. Je možné podat námitku, na kterou má dlužník osm dnů od momentu, kdy mu bylo vyčíslení doručené. A je nutné, aby detailně popsal, o co přesně jde, dále o věci rozhoduje soud. Náhrada paušálně nebo účelně vynaložených výdajů, odměna exekutora, náhrada za doručení písemností, to je jen několik položek, s nimiž se v tomto směru musí počítat. A ještě lepší je, když se dluhy nedostanou do takové situace, že by bylo nutné přistoupit k exekuci. Pravdou totiž je, že s mnoha věřiteli se dá dohodnout ještě předtím, než zkusí poslední krok z dlouhé řady a podají návrh na exekuci.