Exekuční řízení jsou v naší zemi hodně diskutovaným tématem. Váže se k němu řada mýtů, polopravd a příběhů, které mohou mít jen málo společného se skutečností. Je proto třeba mít oči otevřené a odlišovat, co je reálné a co nikoliv. Vše, co se během exekuce odehraje, musí být v souladu s platným právním řádem. A co je vlastně nutné podstoupit, než vůbec začne? Nemusíte se obávat, že jde o mimořádně složitou záležitost, která potrvá celé roky. Samotný rozjezd exekučního vlaku neznamená nekonečné čekání. 

Spolehlivé výkupy

Oslovení exekutora nebo soudu

Samotný návrh na exekuci je něčím, za čím stojí vždy věřitel. Pokud vám někdo dluží peníze a máte od toho přehledné doklady, neváhejte s jednáním! Jste totiž v právu a kdybyste této příležitosti nevyužili, dost možná byste už nikdy žádné finance neviděli. Obecně platí, že čím dříve, tím lépe. Nikdo nezačne podobné řízení sám od sebe, exekutoři potřebují podklady, bez dokumentace vlastně ani nemohou nijak jednat. Pokud věřitel chce, podá návrh sám, ale sázkou na jistotu je spolupráce s právním zástupcem, jenž v daných případech umí vhodně postupovat a zaručí plynulý průběh celé záležitosti. Oslovit můžete i soudního exekutora, což je také vyškolený právník s praxí. Vzory exekučního návrhu určitě najdete v různých formách ve vodách českého internetu, ale mohou v nich být určité chyby. 

Co by měl návrh obsahovat?

Musíte být konkrétní a přesní, naprosto věcní a zvýšíte tím šance na úspěšné vyřízení celé vaší žádosti. Návrh na exekuci vyžaduje přesné označení dlužníka a věřitele, nezapomeňte například na IČO, rodné číslo, přesnou adresu bydliště a tak podobně. Hlavní důvod je velmi prostý, nesmí tady dojít k záměně s nějakým jmenovcem, což by způsobilo značné administrativní komplikace. Co dalšího nesmí chybět?

  • Je nutné, aby byla zmíněna povinnost, která má být prostřednictvím exekuce vymožena.
  • Označení soudního exekutora, jenž je touto záležitostí pověřen a soudu, jenž rozhoduje.
  • Podpis a datum, aby bylo všechno úplné. Samotný návrh přitom nemusí být příliš dlouhý.

Jaký dokument může být exekučním titulem?

Samotný návrh na exekuci musí být naprosto přesný, odvoláváte se na soud, respektive exekutora, na základě jasně definovaných důkazů, že vám někdo dluží. Rozhodnutí soudu, které vám přiznává právo, exekutorský zápis nebo zápis notáře, kde je svolení k vykonání anebo také samotný rozhodčí nález, potenciálních exekučních titulů se dá najít celá řada. Musí být jasně patrná částka, která není splacena a důkaz o tom, že je dlužník v prodlení s plněním, odmítá veškerou komunikaci apod.

Podání návrhu lze i poštou

Jak konkrétně podat návrh na exekuci? Je několik možností a záleží jen na vás a vašich časových možnostech. Určitě je tu varianta v podobě odeslání návrhu poštou. V dnešní době ale existují i jiné formy komunikace, nemusíte se proto bát elektronického podpisu a datové schránky, která je také spolehlivá a dorazí na místo určení velmi rychle. Lze také odeslat „pouhým“ mailem, ale je nutný elektronický podpis. A v neposlední řadě můžete využít osobní jednání, protože exekutorské úřady mají své podatelny. Stačí si zjistit jejich otevírací dobu a pak si dohodnout telefonicky návštěvu, což ušetří čas, který byste možná jinak strávili zbytečným čekáním. 

Kdy je zahájeno exekuční řízení?

Jistě se ptáte, kdy bude vlastně řízení zahájeno. Návrh na exekuci, který dojde úspěšně do rukou exekutora, znamená pomyslnou startovní čáru. Exekutor má patnáct dnů na to, aby požádal soud o možnost prověřit okolnosti exekuce. Výsledek soudního jednání je pak doručený oprávněnému, tedy vám a soudnímu exekutorovi, nakonec je s ním obeznámen i povinný, tedy člověk, který vám dluží. Soudní exekutor také určuje, jakými formami může být exekuce provedena, a to prostřednictvím soudního exekučního příkazu. Mohou to být srážky ze mzdy, ale i prodej movitých nebo nemovitých věcí. V případě, že se dluh týká výživného, je možné pozastavit řidičské oprávnění až do doby, než je částka úspěšně splacena.

Vše se musí řádně prověřit

Soudní exekutor musí nejprve pořádat příslušný exekuční (nejčastěji okresní) soud, aby vůbec nějakou exekuci mohl vést. Pokud k tomu dojde, exekutor si ověřuje veškerý majetek dlužníka a ten případně blokuje, respektive zajišťuje. V exekučním návrhu pak určitě nesmí chybět pečlivé označení důkazů, ze kterých lze čerpat. Čím více klíčových informací, tím také lépe!