Exekuční řízení je problémem, který trápí statisíce Čechů. Cesta ven bohužel není vůbec snadná, ale samozřejmě existuje, bude nutné se obrnit dostatečnou mírou trpělivosti. Exekuce je zjednodušeně řečeno proces, při němž se vymáhají dluhy. Pokud dlužník nezaplatí včas, věřitel má možnost žádat soud, aby byl vydán exekuční titul, jenž umožní další kroky. Ve finále může dojít k zabavení majetku dlužníka nebo obstavení jeho bankovního účtu a podobně. Jak ale podat návrh, který bude úspěšný a exekuci ukončí? A jaké může mít důvody?

Spolehlivé výkupy

Podat jej může také věřitel

Mimochodem, návrh na zastavení exekuce může podat věřitel, a to v případě, že se uskuteční dohoda mezi ním a dlužníkem nebo prostě tehdy, kdy dlužník splní své závazky a vše je tedy v nejlepším možném pořádku. V jakých dalších případech může takový dokument přijít ke slovu? Co v něm nesmí chybět a kdo jej může pomoci podat? Rozhodně nejde o nic extrémně složitého, nad čím byste museli i s pomocí poradce trávit několik týdnů. V mnoha případech jde o určitou formalitu, která bude definitivní tečkou za celou anabází spojenou s exekučním řízením. Přineslo vám řadu nepříjemností, možná i bezesných nocí a teď už konečně spěje do svého závěru, kdy budete mít zasloužený klid.

Komunikace je naprostý základ

S přehledem o situaci mohou dlužníci začít jednat efektivně a obrátit kormidlo událostí naplno ve svůj prospěch. Odvracení se od problému a jeho dlouhodobé neřešení nikdy nepřinese ovoce, spíše tomu bude naopak. Čeká vás jen víc a víc starostí. Prvním krokem k zastavení exekuce je plné pochopení situace, dlužník také může nabídnout dohodu o splátkovém kalendáři. Bude splácet dluh v menších, nicméně pravidelných částkách. Návrh na zastavení exekuce je obecně aktuální až poté, co je vše doplaceno. Pokud ale bude dohoda uzavřená, jste o pořádný krok dál a můžete se těšit, až to celé konečně dospěje do finiše. Každý případ exekuce je velmi specifický, bude proto vhodné obrátit se na právníka či poradce v oblasti dluhů, kteří dokáží poskytnout dobrou zpětnou vazbu, pomoc a radu.

S rozhodnutím tedy nespěchejte

Návrh na zastavení exekuce má své vzory, které si můžete stáhnout a prohlédnout. Je rozhodně lepší, když se poradíte s odborníkem a podáte jej pak na příslušné místo společně. Podává se v zásadě na dvou různých místech. Je to buď u exekutora, jenž má exekuci na starosti nebo u exekučního soudu, respektive okresního soudu, který tuto záležitost už dříve projednával. Mohou ale nastat také případy, kdy došlo k omylu a exekuce neměla být vedena podle platné legislativy. Obecně platí, že hlavní důvody jsou dva. V jednom z nich neměla být vedena nikdy a v druhém se sice rozběhnout měla, ale důvod, kvůli němuž byla vyvolána, už v danou chvíli není aktuální. Fakt, že proti vám byla exekuce nařízena, nemusí nic znamenat. Pokud víte, že to bylo neoprávněně, musíte se bránit. Co nejdříve!

Jaké jsou důvody pro zastavení exekucí?

V praxi se právní zástupci setkávají s různými návrhy na zastavení exekuce, vždy jde ale o jedno. Konec starostí, začátek nové kapitoly, obrácení listu a otočení se zády k minulosti, která neprobíhala právě podle představ dlužníka. Jaké jsou obecné důvody pro konec exekučního řízení? Pojďme si je projít v základních bodech a zjistit, kdy je možné tento proces účinně zastavit. Nečekejte však, že to bude na počkání nebo přes noc, podobný proces trvá déle a někdy se neobejde bez dlouhého čekání. Ovšem, v úředním jednání platí, že kdo si počká, ten se také počká. Mějte proto trpělivost a těšte se, že všechno dobře dopadne.

  • Exekuce byla spuštěna na základě rozhodčího nálezu, jenž byl ovšem neplatný.
  • Celé řízení postihne majetek, na který ze zákona exekuce nemůže dosáhnout.
  • Prodej nemovitosti v případě, že dluh je nižší než třicet tisíc korun, není možný.
  • V případě, že dlužník je nemajetný, což znamená, že výtěžek exekuce nepokryje náklady.

Důvodů by se našla celá řada

Nejčastěji jde o případ, kdy byl exekučně vymáhaný dluh již uhrazen. A nemuselo k tomu dojít prostřednictvím dlužníka a jeho peněženky. Zaplatit mohl například i ručitel, takové případy jsou zcela běžné i dnes. Pokud je zvolený způsob provádění exekučního řízení nepřiměřený okolnostem, i tehdy se dá napadnout. A co dělat, když soudní exekutor návrhu na zastavení exekuce z nějakého důvodu vůbec nevyhoví. Pokud víte, že jste v právu, máte ještě možnost obrátit se k exekučnímu soudu. Je ale nutné, aby byl podobný návrh srozumitelný už na první pohled a popsal všechny skutečnosti, kvůli kterým má být celé řízení zastaveno. Stručnost a věcnost je tady naprosto klíčová, a právě proto by vám měl pomoci profesionál.

A co částečné zastavení exekuce?

Existuje také odklad exekuce nebo částečné zastavení exekuce, tedy případ, kdy exekutor nemůže zabavit určitou část dlužníkova majetku. Jistě, i to jsou eventuality, které je třeba důkladně zvážit, protože udělat podobný krok stojí určitý čas. Exekutor do patnácti dnů od momentu, kdy mu byl tento váš návrh doručen, vyrozumí zbylé účastníky exekučního řízení. Souhlasí? Pak je vše v pořádku a exekuce je zastavena. Pokud ale s tímto verdiktem nesouhlasí, musí svůj náhled na věc také prokázat pomocí příslušné dokumentace. S návrhem tedy nespěchejte, ale podejte jej v momentě, kdy se racionálně poradíte se svým zástupcem a budete mít v celé věci naprosto jasno.