Exekuční řízení je velmi nepříjemnou zkušeností pro každého. Někdy pomůže člověka posílit, protože ten, kdo jím projde úspěšně, klade poté větší důraz na osobní finance a zachází s rodinným rozpočtem úplně jinak. A co když je toto řízení vedeno neoprávněně? Nikdo neříká, že se to vůbec nemůže stát. K omylům dochází, to je přece lidské. Může jít například o nesprávnou identifikaci osoby, takže byste se stali aktéry exekuce, se kterou nemáte vlastně vůbec nic společného. Nespoléhejte se na to, že se na omyl přijde. Musíte na něj sami aktivně upozornit. Obraťte se proto na exekutora a písemně jej upozorněte na chybu.
Spolehlivé výkupy

A jak postupovat dál?

Když se řekne neoprávněná exekuce, vězte, že nemusí jít o dlouhý příběh. Pokud víte, že jste nebyli správně identifikováni nebo se stal omyl, měli byste to doložit a jen počkat na úspěšný výsledek. Je to zkušenost, která vás posílí, ale zprvu bude hodně nepříjemná. Vezměte kopii exekučního příkazu a požádejte exekutora o osobní schůzku, dozvíte se pak více. Jak doložit, že je exekuce neoprávněná? Samozřejmě, musíte k tomu mít potřebné dokumenty. Třeba doklad o tom, že jste už dluh dříve uhradili a není důvod, aby exekuční řízení vůbec odstartovalo. Nebude exekutor komunikovat nebo váš navrhovaný postup přímo zamítne? Potom máte ještě jednu možnost, a sice obrátit se na příslušný exekuční soud (obvykle je to okresní soud v místě, kde má být exekuce prováděna).

Mohou mít velmi různorodou podobu

Komunikace s právním zástupcem či odborníkem na podobnou problematiku? Ano, samozřejmě, to je vhodný postup. Neoprávněná exekuce může být zastavena hlavně s jeho pomocí, protože zůstává pravdou, že pro takového odborníka je to každodenní rutina, vy se pravděpodobně s podobným procesem setkáváte vůbec poprvé v životě. Pokud se do podobné situace dostanete, měli byste využít pomoc poradny nebo neziskové organizace, která poskytne bezplatnou právní pomoc a poradenství v podobné oblasti. Dluhy nejsou něčím, nad čím se dá jednoduše mávnout rukou. Budou s vámi vlastně pořád, dokud je nevyřešíte jednou provždy. Uleví se vám, když budete mít prvních pár kroků za sebou, nikdy není pozdě začít. Exekutor nebo věřitelé ocení, že komunikujete a snažíte se jednat.

Komunikace s exekutorem je nutností

Žádný pasivní přístup, neoprávněná exekuce je něčím, co musíte řešit hned – jinak řečeno včas. Bez odkladu a čekání, protože klid v duši je zcela zásadní a exekuce mu rozhodně nepřidá.  nebo dopis od exekutora, a to i tehdy, když se budete domnívat, že nejedná v souladu s realitou a nařízená exekuce je tedy z nějakého důvodu protiprávní. Návrh, který povede k zastavení exekuce, musíte podat do patnácti dnů od chvíle, kdy jste se o celé věci dozvěděli. Včasná komunikace je tedy velmi důležitá a pasivita není namístě. Pokud máte například stejné jméno jako dlužník, dokažte svou identitu občankou nebo pasem, respektive příslušnými skeny. Musíte na sebe upozornit co nejdříve, jinak se řízení rozběhne a jeho zastavování je následně mnohem složitější.

Co když máte podezření na podvod?

Pokud se domníváte, že je vaše neoprávněná exekuce spíše jeden velký a dobře promyšlený podvod, měli byste okamžitě navázat kontakt s policejními složkami a o celé věci je informovat. Podvody totiž opravdu existují a není důvod, abyste před nimi zavírali oči. Podvod aneb falešné dluhy, falešné exekutorské příkazy nebo identifikace, to je něco, co by měla policie brzy poznat. Mimochodem, ochráníte tím před problémy také sami sebe. Nahlášení podvodu je vaší povinností, pomůžete tím i dalším lidem, kteří se pak obětí těchto nekalých praktik nestanou. Ne každý totiž rozpozná, že jde o podvod a zejména senioři bývají poměrně důvěřiví. 

Pozor na zbytečnou ztrátu peněz

Pokud byste totiž naletěli a v budoucnu třeba zaplatili na účet falešného exekutora nějaké peníze, bude to spíše vaše ztráta. Finanční prostředky takto odeslané už nemusíte vůbec nikdy vidět. Pozor, podvody jsou někdy dobře promyšlené a mohou cílit na různé skupiny. Dobře si proto prověřte, jestli exekutor opravdu existuje, zavolejte mu, objednejte se na schůzku. Neoprávněná exekuce je něčím, o čem skutečný exekutor vůbec nemusí vědět – někdo se za něj důmyslně vydává a čeká, kdo se chytí do sítě. Každý má právo se bránit, zvláště v případě, že tuší podvod a ví, že není důvod, aby bylo nějaké exekuční řízení vůbec spuštěno. V některých případech soudy rozhodují o odškodnění pro oběti neoprávněných exekučních řízení. Jinak řečeno, obrana má v každém případě smysl.

Blesková reakce je základem

Pokud vám domů přijde dopis, musíte na něj reagovat. Neoprávněné exekuce Nakonec, ruku na srdce, proč tohle vůbec odkládat na zítra? Každé čekání je v tomto ohledu chybou. Minimalizovat případné negativní dopady takového úředního omylu je nutností. Exekuční příkaz, který je neoprávněný, bude nutno okamžitě „reklamovat“. Právní náklady a podobné výdaje lze později vysoudit zpět. Důležitá je obrana před takovým rozhodnutím, nemusí být vždy správné. I exekutoři jsou jen lidé, takže se mohou splést a nemusíte za tím hledat žádnou pomstu nebo vysloveně negativní úmysly. Často je chyba jen ve jméně. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc odborníky. Ve finále to mohou být i vybraní advokáti.