Exekuční řízení je něčím, co může znamenat pro mnoho lidí dlouholeté komplikace. Pojďme se podívat společně na řeč čísel a zjistit, jaké procento populace v České republice musí řešit podobně ožehavé problémy. V porovnání s jinými zeměmi je toto číslo skutečně vysoké, za rok 2022 bylo v exekuci na 668 tisíc osob. Je ale pravdou, že meziroční pokles o 5,5 % je velmi dobrou zprávou. Podíl osob v exekuci je tedy v rámci populace stále nad sedmi procenty, ale rozhodně se nezvyšuje. Kolik činí celková vymáhaná částka, o které se mohlo mluvit v roce 2022?
Spolehlivé výkupy

Jaký je celkový počet exekucí v ČR?

Někteří lidé mají jen jednu exekuci, ale jsou i tací, kteří mají před sebou dokonce deset a více takových řízení. Počet exekucí v ČR přesáhl hranici čtyř milionů, za rok 2022 je na hranici 4,1 milionu, což značí meziročně osmiprocentní pokles. Celková vymáhaná částka činí 620 miliard korun českých, což je v porovnání prakticky třetina příjmů státního rozpočtu za rok 2022. Jde tedy o velké peníze, ať už je věřitelem stát, zdravotní pojišťovna nebo soukromá firma. Jaká další čísla nám napoví oficiální statistiky?

  • Počet osob s 10 a více exekucemi v České republice je 149 tisíc. Meziročně klesl skoro o 10 %.
  • Podíl osob v exekuci je bohužel tradičně nejvyšší na Ústecku (14 %) a na Karlovarsku (13 %).
  • Třetí místo drží Moravskoslezský kraj (9 %). Vysočina má přitom 4,38 %, Zlínský kraj 4,50 %.

Statistika mluví velmi jasnou řečí

Největší problémy mají Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, nejlepší je situace na Vysočině nebo na jihu Moravy. Počet exekucí v ČR je pro některé regiony až alarmující. Pozitivní je ale meziroční vývoj 2022 x 2021 v Ústeckém kraji, kde došlo k poklesu o 0,7 %, stejné číslo zaznamenal Karlovarský kraj. Jak napovídá statistika za rok 2022, průměrný český dlužník je 46 let starý a má proti sobě šest exekučních řízení. Průměrná vymáhaná suma na jednu exekuci bohužel výrazně narostla, a to na celých osmdesát tisíc korun (v roce 2021 činila 76 tisícovek). Určitý pokles ale přineslo i zastavení tzv. bagatelních exekucí, kde jsou dlužné částky spíše v řádu stokorun (limit je zde 1 500 Kč). Co dalšího nám řekla statistika v rámci celé České republiky? K dispozici je mnoho podrobných čísel.

Které regiony jsou nejzadluženější?

Mostecko, Trmice na Ústecku, Šluknov na Děčínsku a také některé oblasti Libereckého kraje. To jsou regiony, kde je počet exekucí v ČR jasně nejvyšší. Důvodem je nepochybně velmi vysoká míra nezaměstnanosti, která tyto oblasti trápí i v době, kdy se ekonomice daří. Investic do těchto míst proudí jen poměrně málo. Existují také exekuce vedené proti nezletilým, kterých je v roce 2022 zhruba tisíc. Platí také jiná smutná statistika, prakticky sedm z deseti osob potýkajících se s těmito problémy, má proti sobě více než jednu exekuci. Většinový dlužník tedy není někdo, kdo by neřešil například pouze jednu nezaplacenou složenku, obvykle jde o potíže, které se neřeší a postupně eskalují až do velkých čísel. Pokud se podíváme na města, největší podíl mají Chomutov (17 %) a Most (16,6 % lidí v exekuci).

Významný nárůst se konal u mladistvých

Ve věkovém rozmezí 18 až 34 let roste počet exekucí, což je další ukazatel, který není do budoucna nijak potěšující. Největší počet osob s těmito obtížemi je ale spíše po 45. roce věku. Počet exekucí v ČR jako takový ale dlouhodobě klesá. Podívejme se například na statistiky ze srpna 2019 a listopadu 2020, kde je patrný značný rozdíl. Z původních 4,7 milionu došlo k poklesu na 4,3 milionu exekučních řízení, tedy o 7,5 % méně. Počet ukončených exekucí od let 2009 nebo 2010 strmě narostl, exekutorům se tak daří jejich práce.

Kolik je vlastně vymáháno?

Počet exekucí v ČR je jedna věc, druhou pak je částka, která je obvykle vymáhána. Až v polovině případů (v roce 2021 šlo o 48 %) je vymáhaná částka pod hranicí deseti tisíc korun. Dalších 42 % je v intervalu 10 až 100 tisíc korun, asi desetina exekucí je pak na ještě vyšší dlužnou částku, tedy nad hranicí 100 000 Kč. Jde o vymáhanou pohledávku, tedy jen jistinu, v tomto statistickém údaji se nezmiňují konkrétní náklady exekuce.

Exekuce na výživné je častá

Speciálním případem je exekuční proces, který je veden kvůli výživnému na děti. Těch je meziročně více, v roce 2022 jich bylo vedeno téměř 5 tisíc (přesné číslo je 4 750). Úspěch ale přichází brzy, protože exekutor může v tomto případě nechat odebrat řidičský průkaz, dluh je tedy obvykle velmi rychle splacen. Zákon o výživném umožňuje exekutorům podobný manévr, který přispívá k řešení dlouhodobých problémů s neplacením výživného. Pro úplnost, v roce 2021 bylo vedeno těchto exekucí 4 200

Pozitivní trend do budoucna?

Pokud bude počet exekucí v ČR i nadále klesat, je to dobrá zpráva. Pozitivní trend by měl v příštích letech pokračovat, lidé více přemýšlí nad svými výdaji a snaží se, aby k exekučnímu řízení vůbec nedošlo, to znamená splácí své dluhy včas. Bohužel, počet lidí s exekucí v důchodovém věku je stále v řádu desítek tisíc a teprve od roku 2018 je počet ukončených exekucí vyšší, než je počet těch, co byly zahájeny. Nezaměstnanost je přitom dlouhodobě nízká, pohybuje se už několik let po sobě pod hranicí pěti procent. Dočkáme se do budoucna ještě většího obratu? Záleží hlavně na odpovědnosti lidí, kteří si sjednávají neuvážené půjčky nebo neznají limity své domácnosti.