Exekuční řízení jsou velmi různorodá a někdy dojde i k tomu, že se musí nějaká finanční částka vracet povinnému, tedy vlastně člověku, kvůli jehož dluhu se samotná exekuce rozběhla. Proč se tak děje a jak postupovat, když jste v podobné situaci? V první řadě je nutné, aby se dlužník domohl svých práv, tedy dozvěděl se, že tento stav věcí vznikl a dostal k tomu patřičné informace. Byl určitý majetek zabaven a prodán za sumu, která převyšuje dluh? Ano, vlastně to je také nejčastější scénář, ke kterému v tomto případě dojde. Ale někdy za něj může i prostá chyba v komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami, tedy povinným, věřitelem a exekutorem.

Spolehlivé výkupy

Kdy je ve hře podobný přeplatek?

Pokud exekutor nestihne exekuční řízení zakončit včas, může se také stát, že dlužník splatí svůj dluh z více různých zdrojů, tedy například z příjmu ze zaměstnání nebo také zůstatku na bankovním účtu. Přeplatek z exekuce tak vzniká i kvůli tomu, že je více zdrojů platby. A jak s touto informací poté naložit? Je vhodné, když se jedná rychle, tak, aby se vše stihlo napravit co nejdříve. Poté, co se zjistí, že došlo k přeplatku, musí exekutor informovat dlužníka a tuto částku následně vrátit. Jak je ale možné s těmito penězi dále naložit?

  • Náklady exekuce jsou vysoké. Je třeba je vyčíslit společně s dluhem a vracet teprve přeplatek.
  • Pokud probíhá víc exekučních řízení, lze přeplatek z exekuce využít i na umoření jiných dluhů.
  • V případě, že není tento přeplatek vrácen ve stanoveném termínu, lze žádat úroky z prodlení.

Exekutor s vámi nekomunikuje?

Pokud víte, že máte nárok na přeplatek z exekuce, ale exekutor s vámi příliš často nekomunikuje, nelze se mu dovolat a nereaguje na písemnosti, neznamená to, že se musíte svých nároků nutně vzdávat. Přesně tak, jak tušíte, ano, lze podat stížnost u orgánu, který je exekutorům nadřazený a plně dohlíží na jejich práci. Ale pozor, učiňte tak až v případě, kdy jste vyčerpali všechny možnosti, tedy online řešení, zprávu přes datovou schránku, snahu o telefonáty během úředních hodin a tak podobně. Není šance sjednat si osobní schůzku a vše vysvětlit? Potom musí nastoupit Exekutorská komora ČR, kterou byste měli důkladně informovat o všem, co se v poslední době děje a doložit to. Někteří exekutoři mají na svém webu také vzor formuláře, kde dlužníci žádají o vrácení přeplatku.

Peníze mohou skončit ve státní kase

Pokud se dlužník opakovaně neozývá a není k zastižení ani na adrese trvalého bydliště, kam může exekutor zaslat doporučený dopis, je možné, že peníze už neuvidí. Přeplatek z exekuce, který je dlouhodobě ze strany dlužníka neřešený, může být po stanovené lhůtě převeden pod stát. A mimochodem, pokud nebude tato částka po žádosti ze strany povinného, tedy dlužníka, vrácena dobrovolně, existuje ještě jedna cesta. Je to žaloba, která směřuje na tzv. bezdůvodné obohacení, čehož by se vlastně dopustil exekutor nebo věřitel, kteří si tyto peněžní prostředky nechají, resp. je neoprávněně zadržují i po vaší výzvě.

Písemné sdělení hraje důležitou roli

Pokud vznikne přeplatek z exekuce, měl by také povinný písemnou formou oznámit, jak si jej přeje vyplatit, aby měl exekutor patřičný doklad. Přeplatky se obvykle vracejí pravidelně a s určitou frekvencí, tedy například jednou měsíčně, je proto třeba určité trpělivosti, pokud se vám exekutor ozve, nebombardujte jej zbytečnými dotazy. Musíte specifikovat, jak má být přeplatek vrácený, nabízí se více různých forem. Je to například převod na účet, což je klasické téma, ale můžete požádat také o složenku poslanou na adresu svého trvalého bydliště, pokud to například nemáte na poštu daleko.