Můžete díky němu zjistit zajímavá data, která budou někdy překvapující. Čelíte hrozícímu exekučnímu řízení? Jsou před vámi náročné měsíce, povede nakonec vaše cesta k úspěšnému oddlužení? Nebo se nemáte čeho bát? Všechny informace, které mohou být zásadní i pro vás, se dozvíte z příslušného registru. Pojďme do této problematiky nahlédnout blíže a zjistit, odkud lze čerpat informace, které se nám mohou v brzké době hodit. Nejde o nic složitého, naopak, vše je zcela jednoznačné.

Spolehlivé výkupy

Registr exekucí je veřejně dostupný

Spravuje ho Exekutorská komora ČR a je důležitou centrální databází. Registr exekucí může být užitečný pro OSVČ nebo další, kteří se chtějí dozvědět více o dlužnících, vymáhaných pohledávkách nebo další základní informace o jednotlivých exekučních řízeních. Mohou být prospěšné i samotným dlužníkům, jejichž cílem je nalezení vhodné cesty a řešení, které nebude znamenat ještě větší eskalaci problémů. Evidenci využívají věřitelé, dlužníci, ale mohou do ní nahlédnout také soudy nebo banky, které si chtějí jednoduchou cestou ověřit, že žadatel o úvěr není zadlužený.

Co není v Registru exekucí evidováno?

Nenajdete tu zahrnuté případy, kdy je exekuční řízení zahájeno z popudu ČSSZ, zdravotních pojišťoven nebo finančních úřadů (jde tedy přímo o stát, resp. jeho zástupce, obecní samosprávu a podobně). Dlužníkem se můžete teoreticky stát i v takových případech, kdy neuhradíte na obci dlouhodobě tzv. poplatek za psa. Registr exekucí je obsáhlou dlužnickou databází, do které zaznamenávají informace exekutoři. Protože je jim tato povinnost uložena legislativou, žádnou exekuci zatajit nebo přinést nepravdivá data. Samotný výpis, který si vyžádáte, je zpoplatněný, ale jde řádově o desetikoruny za jednu položku. Tedy jinak řečeno, abyste se dozvěděli důležité informace, uhradíte spíše symbolickou sumu. Co si díky této databázi ověříte?

Probíhá nějaké exekuční řízení?

Všechny informace jsou průběžně aktualizované, takže Registr exekucí poskytne vždy jen data, která platí v danou chvíli. Nebude zahrnovat dávnou minulost, tedy nenajdete díky němu exekuci, co skončila například před pěti lety a dnes je už prakticky zapomenuta. Zkontrolujete si skrze ni nového nájemníka nebo si ověříte, že obchodní partner je skutečně spolehlivý a neprochází žádným složitým obdobím, kdy by se mohl dostat například do platební neschopnosti. A co potom dělat s fakturami, které už nikdo nezaplatí? V podnikání, stejně jako v životě, je bezpodmínečně nutné myslet dopředu. Jaké věci lze zjistit?

  • O jaký dluh se jedná. Tedy jinak řečeno, dozvíte se o exekuci několik základních podrobností. 
  • Který exekutor byl pověřený. Můžete jej pak kontaktovat, a to kvůli ověření bližších informací.
  • Zůstává pravdou, že exekuční řízení mohlo být odloženo či zastaveno. Dozvíte se to také zde.

Kde zjistit všechny správné údaje?

Webové stránky ceeer.cz jsou jediným zdrojem, který připadá v úvahu. Jsou jednoduché, přehledné a stačí vám jen krátká registrace, abyste si mohli ověřit příslušná data. Registr exekucí je důležitým zdrojem pro každého, proti komu je právě exekuční řízení vedeno, ale i pro mnoho dalších zájemců o poskytnutí informací. Existuje také několik webovek, které ovšem nabízejí za poplatek údaje, které jsou zde uvedeny. Ceeer.cz nemůže zajistit, že budou pravdivé nebo aktuální k datu dotazu. Je proto důležité, abyste se s dotazem vždy obraceli na prvotní zdroj, Centrální evidenci exekucí, tedy oficiální web.

Kolik zaplatíte za poskytnutý údaj?

Vždy jde o elektronický údaj, který si můžete zobrazit, uložit, stáhnout. Ale pokud okno prohlížeče zavřete, je nutné zaplatit znovu za otevření databáze. Vždy zaplatíte 60 Kč za jeden údaj, pokud byste jich meziročně potřebovali zjistit více, například z pozice velké firmy, je tu poskytnutá sleva. A jen tak mimochodem, dluhy se dají ověřit nejen v registru exekucí, ale také v bankovních a nebankovních registrech, tedy BRKI a NRKI. V nebankovním registru se dozvíte více o dluzích týkajících se například spotřebitelských úvěrů. Pokud máte dluhy u zdravotní pojišťovny nebo ČSSZ, obraťte se potom přímo na tyto orgány! Nejsnadnější je řešit problém přímo u zdroje, dohodnout splátkový kalendář a snažit se, aby bylo vše brzy za vámi.