S tímto pojmem se dnes setkáváme poměrně často. V kostce, je to zjednodušení situace pro dlužníka, které znamená i méně administrativní agendy. Pokud je proti povinnému vedeno více exekučních řízení, je možné je za určitých podmínek spojit v jeden celek. Jde o převedení všech dluhů pod jednoho exekutora, který se bude starat o jejich správu souběžně. Pokud totiž exekuce vedou různí exekutoři, znamená to i vyšší odměnu za jejich práci. Princip je tedy velmi jednoduchý a snadno pochopitelný pro všechny. Je však třeba splnit určitá kritéria, protože s takovým scénářem nemůže automaticky počítat každý.

Spolehlivé výkupy

U koho lze podat žádost?

Aby mohlo dojít ke sloučení exekucí, jsou tu určité požadavky, jimž je třeba dostát. Nejsou samy o sobě přísné, ale pokud je nebudete moci naplnit, nedočkáte se kladné odpovědi. Jaké jsou tyto podmínky? Podívejme se blíže na tuto problematiku, která slibuje efektivnější administraci vlastního dluhu a přehled, který je pro každého, kdo aktuálně prochází exekučním řízením, velmi důležitý.

  • Existence většího počtu exekučních řízení. Musí být tedy nejméně dvě, které jsou aktuální.
  • Rozhodnutí exekutora. Ozvete se totiž vždy tomu, který vedl první exekuci v dlouhé řadě.
  • Některá řízení jsou sloučena automaticky, u jiných se musí nejprve formálně požádat.

Detaily upravuje exekuční řád

Podle čeho se rozhoduje o tom, zda ke sloučení exekucí dojde nebo ne? O všem rozhoduje platný exekuční řád, který nelze obejít. Souhlas je udělen v případě, že jde například o několik exekucí, které vede jeden exekutor a jejichž věřitel je tentýž. Zákony slibují, že k tomuto spojení dojde automaticky, pokud jsou splněny určité podmínky. Je proti vám vedeno více exekučních řízení, ale oprávnění, tedy jinak řečeno věřitelé, jsou odlišní? Potom nelze provést slučování, a to i proto, že osobu exekutora si volí obvykle věřitel.

Co to znamená právní nástupce?

Jednoduše řečeno, ke sloučení exekucí do jedné může dojít i v případě, kdy věřitel nějakou z pohledávek prodal určité společnosti. Ta je tzv. právním nástupcem a je oprávněna předat pohledávku exekutorovi a pokračovat v celém procesu. Důležité je jen to, zda pohledávka vznikla u téhož oprávněného, není důležité, kdo ji dal k exekuci.

Jaké otázky je nutné klást?

Sloučení exekucí je věcí, která podléhá mnoha otazníkům a nelze proto očekávat, že se něco bude dít samo od sebe, je nutné počítat i se zamítnutím. I když jde o nepříjemné „Ne“, musí být vždy nějak podložené, ptejte se proto na detaily. Záleží někdy i na tom, v jaké fázi vlastně celé řízení je a jak je v danou chvíli úspěšné. Existuje i protiargument, podle nějž je spojení exekučních řízení u jednoho exekutora proti témuž dlužníkovi prvním krokem k nepřehlednosti. V diskuzích mezi právníky se běžně zmiňuje i věřitelovo právo volby exekutora. A pozor, konsolidace půjček není totéž, jako právě tento proces. V mnoha směrech se liší. Půjčka ještě není něco, co by bylo vymáháno exekutorem, stále ještě existuje šance, že ji v pořádku doplatíte.

Spojení řízení aneb výčet podmínek

Řízení, která spolu skutkově souvisejí a projednává je tentýž soud, mají vyšší naději na sloučení exekucí. Velkým plusem pak je, pokud je jejich spojení důležité pro hospodárnost. Ušetřit lze i desítky procent dluhu, protože náklady exekuce se spojí v jeden celek. Náhrady výdajů a odměny soudního exekutora jsou položky, které mohou být ve finále poměrně vysoké. Zabrání se také případným několikanásobným srážkám z příjmu. A fakt, že komunikace proběhne jen s jedním exekutorem, je také velkou výhodou.