Nezávislý profesionál, jenž má právní vzdělání a může se ve své práci pohybovat pouze v oblasti, kterou vymezuje platná legislativa. Pokud se nedrží exekutorského řádu, dočká se sankcí a v krajním případě dokonce přímo odvolání ze své funkce. Má celou řadu povinností, mimo jiné zaznamenává do příslušných databází všechny provedené exekuce. Kolik soudních exekutorů v ČR vlastně působí? Jakými způsoby komunikují s dlužníky a věřiteli? A kdo se může stát exekutorem, za jakých podmínek je vlastně vedeno výběrové řízení na podobnou funkci, kolik podmínek je nutno splnit pro přijetí?

Spolehlivé výkupy

Komunikace s dlužníkem i věřitelem

Jak už napovídá název jeho funkce, soudní exekutor má pověření od příslušné jurisdikce, nikdy tedy nejedná svévolně a sám za sebe. Protože cílem exekuce je uspokojení práv věřitele, musí komunikovat s oběma stranami. Nebo se o komunikaci snažit všemi dostupnými prostředky, pokud dlužník nechce své závazky uznat. Pokud jsou exekutoři pověřeni rozhodnutím soudu, mohou v nejzazším případě provést návštěvu u dlužníka doma a provést soupis jeho majetku. To se však děje až po písemné upomínce a nulové aktivitě z dlužníkovy strany. Na prvním místě je vždy snaha se dohodnout, a to věcně a co nejjednodušším způsobem. Co je jeho základní povinností?

  • Evidence. Každý případ exekuce musí být zanesen do registru, po ukončení se provádí výmaz.
  • Komunikace. Snaží se najít rozumný konsenzus, pokud je ovšem dlužník přístupný jednáním.
  • Zajištění práv všech stran. Respekt k právům věřitele i dlužníka je velmi důležitým prvkem.

Soudní exekutor má právo na odměnu

Samozřejmě, je jasné, že nebude pracovat zdarma. Odměnou pro soudního exekutora může být i část prostředků, které jsou z exekuce získány. Snad i proto se o tomto povolání nemluví vždy a všude v nejlepším světle. Pravdou ale je, že exekutoři musí vždy postupovat v souladu s platnou legislativou. A dlužník musí být vždy pečlivě informován o výši odměny pro exekutora a také o tom, jaké jsou všechny vzniklé náklady pro toto řízení. Výše odměny bývá přímo úměrná složitosti a rozsahu exekuce. Jejich přečin by měl za následek kárné řízení, které může přinést pokutu, veřejné napomenutí či odvolání z funkce. Přesně tak, nad exekutory existuje dozor v podobě Exekutorské komory ČR. Ta řeší vzniklé problémy a zabývá se například i podněty k probíhajícím exekucím.

Nepopulární část práce soudního exekutora

Zabavení majetku dlužníka nebo exekuce na jeho plat, to jsou věci, kterým se musí soudní exekutor věnovat, protože jsou součástí jeho běžné pracovní náplně. Pokud dlužník ignoruje dopisy, je nutné jednat osobně. A to například i formou, kdy exekutor přijde do domácnosti a provede soupis majetku, což je pro mnoho lidí velmi nepříjemnou záležitostí. V krajním případě dokonce může dojít na prodej nemovitosti nebo movitého majetku v aukci. A pravdou zůstává, že jsou situace, kdy je ocenění takových věcí poměrně nízko u země. Dražba nemovitosti může trvat několik kol a vyvolávací cena může nakonec být jen čtvrtinou původního odhadu. Nabízí se pak šance pro zájemce s hotovostí, kteří pak koupí byt či dům za malou část tržní ceny.

Ptejte se na různé detaily

Soudní exekutor má povinnost, aby dlužníka nebo věřitele informoval o všem, co je podstatné. Otázky mohou přijít kdykoliv, nejlepší je však sjednat si osobní schůzku, kde zjistíte víc. A čím dříve se dlužník nebo věřitel ozvou, tím spíše se nabízí řešení, které bude přijatelné. Exekuce nikdy není snadným procesem a dochází k ní ve chvíli, kdy už je nejvyšší čas jednat a řešit vzniklou situaci, která se týká financí a nakládání s nimi. I věřitel může chtít, aby mu exekutoři sdělili, v jaké fázi se exekuce nachází a jaký bude další postup. Nezapomeňte, nejde o osobu, které byste se měli vyhýbat, jak jen můžete. Zodpovědný přístup vypadá úplně jinak, dluhy se musí platit, ať už dříve nebo později. Je tedy nutné, abyste se pokusili najít společnou řeč. Je to také v zájmu exekutora, jenž bude mít menší objem práce a jistě to ocení. 

Soudní exekutoři jsou do funkce jmenováni

A kolik jich vlastně je? V současnosti přes 150. Stát se soudním exekutorem není tak snadné, jak by se mohlo zdát na první pohled. Musí být splněny podmínky právního vzdělání, bezúhonnosti, ale také další dílčí věci, jako je několikaletá praxe v oboru práva. Exekutorem, který se bude prokazovat soudním pověřením, se tak opravdu nemůže stát kdokoliv, jsou zde stanovena poměrně přísná kritéria. Na uvolněné místo (odvolání nebo úmrtí exekutora) je pak vypsáno transparentní výběrové řízení.