Přišlo vám vyrozumění o tom, že budete čelit exekuci? Potom byste neměli brát takovou informaci na lehkou váhu, nejlepší by totiž bylo, kdybyste začali neprodleně jednat. Zvednout telefon, sjednat si schůzku a dozvědět se podrobnosti, to je naprostý základ, bez kterého se bohužel nedostanete dál. Je možné, že máte z jednání s exekutorem strach, ale pokud vás takový pocit ovládne, může být situace brzy ještě mnohem horší. Kdo se ozve a jedná, má výhodu a je možné, že bude jeho věc uzavřena dřív, než kdyby aktivně nespolupracoval. Vždy je lepší, když problémy vyřešíte a začnete znovu, tentokrát s čistým štítem.

Spolehlivé výkupy

Může dojít i k pořádkové pokutě

V krajním případě, kdy vyhýbání se exekuci dojde do fáze, kdy dlužník brání úkonům v daném řízení, je možné udělit pořádkovou pokutu. Její výše rozhodně není zanedbatelná, protože horní hranice je stanovena právním řádem na 50 000 Kč. Navíc, pokud se budete vyhýbat úřadům, začnete se tvářit, že nejste doma a budete hrát tzv. „mrtvého brouka“, nijak si tím do budoucna nepomůžete. Je totiž jasné, že takový postup vyvolá jen nepříjemnosti. Pokud přišel dopis na vaši adresu a týká se dlužníka, který už u vás dávno nežije, je důvod zřejmý. Trvalý pobyt je hlášen na tomto místě, což je třeba zrušit.

Pravidelně si vybírejte poštu

Pokud přemýšlíte o vyhýbání se exekuci, půjde to jen těžko a po omezenou dobu. Navíc, nic podobného ani nemá smysl, když chcete žít spořádaným životem bez nepříjemných překvapení. Dříve nebo později vás totiž exekutor sám nebo pracovníci jeho úřadu, nějak kontaktují. Komu zazvoní u dveří exekutor, často předtím ignoroval několik dopisů, které upozorňovaly na vzniklý dluh a možné cesty k řešení vzniklé situace. Exekuce totiž nevzniká přes noc, ale jde o nejzazší řešení, které se snaží vymoci zákonná práva věřitele. Už jste dříve dostali oznámení, díky němuž jste si měli sjednat schůzku a dozvědět se víc. Bohužel, osobní návštěva u vás doma je něco, co si často nepřeje ani sám exekutor.

Pokud nesouhlasíte, můžete se bránit

Samotné vyhýbání se exekuci nemá smysl, v případě, že nesouhlasíte s podstatnou exekuce, můžete se bránit právní cestou. Jaké jsou možnosti? Pokud najdete v soupisu majetku věc, která není vaše, lze podat vylučovací žalobu. Daný předmět pak nemůže být prodán, pokud se tak přesto stane, dostanete od exekutora náhradu v plné výši. Jaké jsou další způsoby obrany před exekučním výměrem, s nímž nesouhlasíte nebo o němž máte důvodné pochybnosti?

  • Návrh na odklad exekuce. Díky němu nebude moci exekutor konat, dokud se věc nevyšetří.
  • Existuje tzv. nezabavitelné minimum, tedy peníze, na které vám exekutor nemůže sáhnout.
  • Nezapomeňte, ani tzv. neoprávněný případ exekuce neznamená, že nemusíte dělat vůbec nic.

Vyhnout se rozhodně nevyplácí

Exekuce vzniká tak, že soud pověří úkolem příslušného exekutora. Vyhýbání se exekuci pak znamená jen zdržení a náklad na vymáhání mohou patřičně narůst. Exekuce může být prováděna různými způsoby, pokud nemáte bankovní účet, který by bylo možné tzv. obstavit, bude jen o něco delší a dojde například k prodeji movitých věcí, v krajním případě dokonce nemovitostí. Případné odvolání lze podat do patnácti dnů od chvíle, kdy došlo k doručení dopisu, jenž obsahoval tzv. exekuční příkaz.

Jak se lidé vyhýbají exekuci?

Vynalézavost lidského rodu je prakticky nekonečná a platí to i v případech, kdy se někdo snaží oddálit nevyhnutelné. Vyhýbání se exekuci jde ruku v ruce se skrýváním majetku nebo jeho převodem na osobu blízkou. Dlužník může někdy uvést záměrně nepravdivé informace o finančních prostředcích, kterými disponuje. Často dochází i k úmyslnému snížení oficiálních příjmů, kdy dlužník přejde na částečný úvazek, aby snížil sumu, kterou může exekutor následně zabavit. Cesty jsou různé, ale samotné vyhýbání se exekučnímu řízení je proti zákonu a může přinést vážné právní důsledky. Pokuty, tresty a další. Vyplatí se proto, když jednáte co nejrychleji a snažíte se, aby bylo vše co nejdříve za vámi. Za klid duše to určitě stojí! Je pravda, že jde o nepříjemnosti, ale o to spíše byste se měli snažit.