Už jste se setkali s podobným slovním obratem? Věcné břemeno je v našich zeměpisných šířkách hojně využívané. Cílem je, aby se předešlo budoucím sporům, které se většinou točí kolem dědictví. Jde o právní pojem, jenž nějakým způsobem omezuje vlastnické právo z domu nebo bytu. V některých případech je předmět velmi jednoduchý, například je nutné umožnit průjezd nebo průchod přes daný pozemek. Jindy může být překážkou pro prodej. Výkup nemovitosti s věcným břemenem je samozřejmě možný, české právo jej nezapovídá. Jde jen o to, že nový vlastník bude muset respektovat omezení, která se s nově nabytým majetkem spojují.

Spolehlivé výkupy

Poradit vám mohou zkušení specialisté

Výkup nemovitosti s věcným břemenem pochopitelně není zcela bez problémů. Jde zejména o cenu takového majetku, protože samotné věcné břemeno může výrazně snížit hodnotu. Nejčastější je případ, kdy se mluví o dožití majitele, existuje ale také řada jiných případů, často i velmi kuriózních. Protože tuzemský právní řád je velmi rozmanitý, může se břemeno týkat například sklizně ze zahrady. Jeden vlastník nemovitosti musí dát sousedovi určitý díl úrody. O ceně pak rozhoduje hlavně to, jak břemeno ovlivní běžný provoz bytu či domu. To, které je spojeno s dožitím, může mít zcela zásadní vliv.

Jak se rozhodne budoucí kupec?

Pokud je aktuálním předmětem vašeho zájmu výkup nemovitosti s věcným břemenem, musíte se připravit na cenovou hladinu, která bude poměrně dost odlišná od odhadu, který by proběhl za běžné situace. Kupec se pravděpodobně najde, ale smlouvání o ceně je prakticky jistota, stejně jako nižší cena v kupní smlouvě. Nemovitost, ve které bude někdo žít až do své smrti, se nedá pronajmout a není možné ji využít k vlastnímu bydlení. Většinou jde o penzistu, který svým dětem nebo vnoučatům nemovitost daruje, ale bude v ní chtít strávit i své poslední dny. Je to pro něj forma pojištění, protože věcné břemeno je závazná záležitost. Prodej je však možný za každé situace, neboť břemena přecházejí na nového vlastníka, který s tímto plně souhlasí. A tím je po stránce práva vše vyřešeno.

Trpělivost vždy přináší růže

Neměli byste spěchat, protože i v tomto případě platí, že čas jsou peníze. Pokud osoba, která je předmětem věcného břemene, v nemovitosti nežije, je stanovená desetiletá promlčecí lhůta. A pak může soud zajistit výmaz břemene, což znamená jediné – byt či dům je znovu volný a lze s ním nakládat bez podobných omezení. Výkup nemovitosti s věcným břemenem není nutné řešit ani v případě, kdy se s oprávněnou osobou dohodnete a zajistíte sepsání dohody, o které informujete katastr nemovitostí. Samozřejmě, nebude to zadarmo, v mnoha případech půjde o zajištění bydlení dané osoby, ale cena nemovitosti v prodeji může být o mnoho atraktivnější.

Jaká věcná břemena jsou běžná?

Právo na vedení kanalizace, vodovodu či plynovodu přes pozemek někoho jiného, to je velmi obvyklý typ věcných břemen v rámci ČR. Jiným případem může být právo výhledu, jinak řečeno, sousedovi se nesmí nijak stínit. Majitel pozemku či nemovitosti se musí postarat o to, aby byl zajištěn patřičný výhled i sousedům. Výkup nemovitosti s věcným břemenem se ale nejčastěji týká břemene, které spočívá v uživatelském právu. Na co byste tedy neměli zapomenout? 

  • Detailní popis břemene musí být v kupní smlouvě, ověřte si vše na katastru nemovitostí.
  • Převod majitele probíhá úplně stejně, jako kdykoliv jindy. Věcné břemeno ale zůstává.
  • Případné jednostranné zrušení věcného břemene není možné, je třeba širší dohody.

Jaké je nejčastěji zřízené věcné břemeno?

Jde o tzv. služebnost k nemovitosti. A jak se dá očekávat, upravuje se jím možnost užívat danou nemovitost po dobu života – v tom případě mluvíme o osobní služebnosti. Druhým případem je pozemková služebnost, tedy právo vlastníka pozemku přejít přes pozemek někoho druhého, což zabezpečí poklidné sousedské vztahy. Existují ještě tzv. reálná břemena, která jsme si již zmínili například odevzdáním části úrody. Výkup nemovitosti s věcným břemenem nemusí být složitý, pokud nechcete hledat kupce dlouhou dobu, obraťte se na zkušené specialisty. Ti pomohou s řešením, které bude zajímavé i pro vás, zejména z pohledu nacenění. Vklad nebo výmaz věcného břemene znamená změnu v katastru nemovitostí, za což zaplatíte 2 000 Kč.