Čelíte exekučnímu řízení, které má velkou naději na úspěšné završení? Ano, ne každá exekuce totiž skončí finančním kolapsem a ztrátou bydlení. Do médií se většinou dostanou jen ty nejkřiklavější příběhy a rozhodně není třeba, abyste se vzdávali už dlouho dopředu. Velkým strašákem jsou obecně případy, kdy se exekuční řízení dotkne i katastru nemovitostí. Exekutorské zástavní právo má přitom svůj důvod, jde o to, aby byla zajištěná pohledávka. Nikdo netvrdí, že po tomto úkonu v nemovitosti nemůžete žít a musíte se nutně odstěhovat, je to totiž přesně naopak.

Spolehlivé výkupy

Co když je úvěr splacený?

Kdy proběhne výmaz exekuce z katastru? Důvod k němu je hlavně to, že je celý dluh splacen a chybí důvod, aby exekuce dále probíhala, musí tedy být ukončena. Vymazávání tohoto údaje pak ale není v gesci exekutora. Ten může např. předat potvrzení dlužníkovi, aby dokument KÚ předložil a přinesl tak doklad o tom, že exekuce je uzavřená kapitola. Stále je tu ještě třicetidenní lhůta, ve které musí výmaz proběhnout. Jinými slovy, ještě nějakou dobu si počkáte, nebude to však dlouho a nemáte se čeho obávat. Nejpozději třicátý den totiž přijde ke slovu požadovaná změna. Nezapomeňte na to, že existují správní poplatky, které se k takovému úkonu neodmyslitelně vážou. Vklad i výmaz budou stát podle současných ceníků 2 000 Kč. Pozor, nezapomeňte na to, abyste o výmaz požádali co nejdříve!

Chcete nemovitost v budoucnu prodat?

Pokud nepožádáte o výmaz exekuce z katastru, samo od sebe se tak nestane, bohužel, vždy je nutné na KÚ zanést dokumentaci, která je dostatečně výmluvná a zajistí, že tento proces proběhne zcela bez potíží a případných dalších otázek. Je to podobný proces, jako když doplatíte hypotéku. Banka pošle doklad o zániku zástavního práva, který dostane i katastrální úřad a opět se čeká třicet dnů, než vše bude potvrzeno. A co se změní poté, kdy bude výmaz konečně provedený? Měli byste o něj požádat co nejdříve, a to ve svém vlastním zájmu. Důvody jsou zcela nasnadě.

  • Je možné prodat nemovitost, do té doby s ní nemohl dlužník nijak disponovat, jen v ní bydlet.
  • Na nemovitost lze získat hypoteční úvěr, například na rekonstrukci, což by dříve vůbec nešlo.
  • Výmaz exekuce z katastru je věcí, která znamená klid duše pro všechny osoby na této adrese.

Exekuce je vztažena na nemovitost

Každá součást, každé příslušenství, vše, co je součástí nemovité věci, spadá do exekučního řízení. Poté, co je vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, dlužník už nemůže zatáhnout za záchrannou brzdu, například jednat o rychlém výkupu. Pokud výmaz exekuce z katastru proběhne, znamená to šťastný konec. Jsou ale i případy, kdy byla nemovitost prodána v dražbě, například i za zlomek původní odhadní ceny. Základní vyvolávací cena jsou dvě třetiny odhadu a toto číslo postupně klesá, pokud není nemovitost vydražena v prvním kole.

A jaké jsou další případy?

Pokud byla exekuce zahájena na základě neplatného exekučního titulu, může o tomto úkonu rozhodnout po svém jednání i soud. Výmaz exekuce z katastru tedy nemusí proběhnout vždy jen tehdy, když je dluh doplacen a exekuce formálně skončena. Jindy dojde ke změně věřitele, což v praxi znamená, že původní exekuční zápis musí být vymazán. V tomto případě ale bude záhy nahrazen novým, takže celý proces neznamená žádnou úlevu pro majitele nemovitosti. Spíše se rozbíhá úplně nový problém, jemuž bude nutné se neprodleně věnovat. Exekuční řízení znamená stres, ale když je u konce, není namístě euforie. Postarejte se nejprve o tento výmaz exekuce, bez nějž pak nelze s danou nemovitostí svobodně nakládat.