Dluh, který vůči vám někdo další má, je už na první pohled poměrně velký. Komunikace vázne nebo se protistrana dokonce přestala ozývat. Co s tím? Zřejmě vám nezbyde jiné řešení, než oslovit exekutora a snažit se najít vhodnou cestu, která bude ladit s aktuálně platnou legislativou. Pokud máte tu čest vůbec poprvé, není se čeho obávat. Exekutor vám může vše detailně vysvětlit, je to totiž také velmi zkušený právník. Jak tedy postupovat? Jde o dokument, v němž nesmí být chyba, to je třeba si uvědomit hned na začátku. Právě proto je vhodné, aby vám pomáhal odborník, jenž má s danou problematikou zkušenosti.

 

Spolehlivé výkupy

V první řadě se musí ověřit dluh

Máte doklad, ze kterého jasně plyne, že má vůči vám někdo pohledávku. Ano, přesně tak totiž musíte začít celý proces. Jak podat návrh na exekuci? Na první příčce je ověření daného dluhu, jinak se vůbec nedostanete z místa. Co může sloužit jako písemný doklad o dluhu? Je to nejen soudní rozhodnutí, ale také zápis od notáře nebo třeba rozhodčí nález. V každém případě musí jít o právně platný dokument, v němž je dluh jasně specifikovaný, tedy vyčíslený do koruny a samozřejmě také zcela nezpochybnitelný. Pokud tomu tak je, máte vlastně v rukou trumfové eso. Záleží, jak ho použijete. Nemusíte nikam spěchat, protože proces spojený s vymáháním dluhu není vůbec jednoduchý. Za půl hodiny hotovo nebude, spíše začnete proces, který může skončit až za pár měsíců.

Dobrovolná úhrada jako poslední možnost

Exekutor má řadu způsobů, jak jednat. Ale ještě předtím, než se na něj definitivně rozhodnete obrátit, je vhodným postupem výzva dlužníka k dobrovolné úhradě dluhu. Ještě jeden dopis, možná také už poslední v řadě, kde bude uvedena částka a přiměřená lhůta na zaplacení. Dlužník by měl ve vlastním zájmu reagovat, vyličte mu situaci a sdělte, že se jinak obrátíte na exekutora. Když zaplatí dotyčný včas, podobnému scénáři se vyhne. Máte nárok na splacení dluhu, víte o tom a neměli byste si tedy nechat upírat svá práva. Proč také? Zbytečně byste ustupovali. Jak podat návrh na exekuci? Písemně, s exekutorem a ve vhodný čas. Pokud situace nedojde k řešení, je to spíše dlužníkova škoda. Dali jste poslední šanci, teď už je na vás, abyste si vybrali konkrétního exekutora, s nímž budete spolupracovat.

Podání návrhu je klíčovým momentem

Jak podat návrh na exekuci? Dejte ho v momentě, kdy vypršela ultimáta a protistrana se stále ještě neozvala. Musí v něm být doklad o výzvě k zaplacení a uplynutí lhůty, doklad o dluhu (třeba i soudní rozhodnutí) a veškeré údaje o dlužníkovi, tedy jméno, bydliště, případně také IČO, pokud tento člověk podniká. Návrh by měl být podrobný, přesný a úplný. Když si jej necháte sestavit odborníkem, jistě neuděláte chybu. Máte tak jistotu, že jsou v pořádku i nejmenší detaily a není tedy žádný důvod, aby byl případně zamítnutý. Pokud nemáte pravomocný exekuční titul, je někdy nutné podat návrh na jeho určení u příslušného soudu (exekuční soud je obvykle totéž, co okresní soud v místě bydliště dlužníka/věřitele, neexistuje žádná speciální instance, která by se takto věnovala pouze exekucím).

Počítejte s exekutorským poplatkem

Musíte mít také jasno v tom, co přesně očekáváte. Bylo by naivní myslet si, že exekutor nebude chtít žádnou odměnu za svou práci. Bude to přesně naopak, ale exekutorský poplatek budete diskutovat dopředu, jde také o povahu dluhu a ceníku za jednotlivé úkony. Pokud proto v posledních dnech řešíte, jak podat návrh na exekuci, měli byste si zjistit detaily. A co může exekutor dělat? Jakými způsoby je možné donutit dlužníka, aby spolupracoval a jednal?

  • Blokování bankovního účtu. Záleží i na tom, kolik prostředků je takto v bance uloženo.
  • Srážky ze mzdy. To je nejobvyklejší forma exekuce, která se může týkat třeba i výživného.
  • Zabavení majetku. Pokud se chce dlužník včas dohodnout, je alternativou splátkový kalendář.

Spolupráce s exekutorem je důležitá

V průběhu celého exekučního řízení je zásadní spolupráce mezi exekutorem a věřitelem, jímž v tomto případě budete vy. Věřitel by měl poskytnout všechny informace, které jsou dostupné a s nimiž je možné úspěšně vymáhat dlužnou částku. Jak podat návrh na exekuci? Jde také o podrobnosti, co musíte s exekutorem diskutovat. Čím více informací získá exekutor pro svou práci, čím více podkladů bude mít, tím je šance na úspěch vyšší. Nic byste si proto neměli nechávat pro sebe, protože cílem je spolupráce za účelem vymožení kompletního dluhu. Bez aktivního jednání s exekutorem se tedy určitě nedostanete dál, a to platí i pro dlužníka.